Nieuws

SBDE dient sterke zienswijze in tegen plan Baarnse reclamemast langs A1

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plan voor een 28m hoge reclamemast. De reclamemast wordt voorzien van twee supergrote en energievretende reclameschermen waarvan er een met LED die elke 6 seconden een nieuwe reclame toont/ de andere wordt aan de boven-en onderkant bestraald met spots. De reclamemast is gepland op het sportpark ter Eem, pal naast Rijksweg A1.

Door een juridische blunder van het Baarnse B&W college moest de reeds gelopen procedure helemaal opnieuw worden overgedaan. Er bleek namelijk geen officieel besluit te zijn genomen in de eerste procedure.

Vandaar dat er namens de SBDE door de advocaten L. Pustjens en J.M. Neefe een 13 pagina’s tellende zienswijze is ingediend. SBDE is zo fel tegen een dergelijke reclamemast omdat deze de unieke openheid van het prachtige Eemland/ Eemvallei onaanvaardbaar zal aantasten. Ook de fauna en zelfs de flora zal er ernstig last van hebben. SBDE kan zich niet verenigen met het ontwerpbesluit dat aan alle kanten rammelt. Het is in strijd met een goede ruimtelijke ordening, dat mede blijkt uit de provinciale structuurvisie, APV van Baarn, het negatieve advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ‘Mooisticht’ en de weigering van ‘de verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’ door de Baarnse gemeenteraad.

Gelijkertijd is er nog iets anders gaande met deze reclamemast, nl. een door de gemeenteraad geweigerde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb). Het een kan niet zonder het ander, het ontwerpbesluit en deze verklaring zijn met elkaar verbonden. Als er tegen deze vvgb geen zienswijze wordt ingediend (29 november was de laatste dag dat dit mogelijk was), dan gaat de ontwerpvergunning gelijk van tafel. De reclamemast gaat dan definitief niet door.

In de zienswijze heeft SBDE ook de verkeersveiligheid van het A1-verkeer betrokken. Want voor zover een object i.c. de reclamemast buiten het beheersgebied van de weg wordt geplaatst is de gemeente Baarn de aangewezen verantwoordelijke voor de beoordeling van de verkeersveiligheid bij het plaatsen van een object langs de A1. De reclamemast staat middenin een zogenaamd ’turbulentiegebied’. Dat is een gebied waar het verkeer ‘rommelig’ en chaotisch’ verloopt, zoals door in- en uitvoegstroken. In zo’n gebied is extra oplettendheid van bestuurders geboden maar door de reclameschermen worden ze afgeleid met alle gevolgen van dien.

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het Baarnse college van B&W verzocht af te zien van het voornemen tot verlening van een omgevingsvergunning voor de reclamemast en de aanvraag voor de reclamemast af te wijzen.

SBDE zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning reclamemast Baarn