Nieuws

Geen nieuwe boerderij voor André van Dorresteijn, Soester open landschap blijft behouden

Spraakmakend was donderdag 7 februari 2019 de Soester gemeenteraadsvergadering. Er werd een definitief besluit genomen over de aanvraag voor een nieuwe boerderij door en voor André van Dorrestein. Gevraagde planlocatie (zie foto) was aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg in Soest. Tijdens de spannende besluitvormende vergadering nam een raadsmeerderheid (GGS, VVD, D66 en CU/SGP ) het besluit dat Van Dorrestein daar geen nieuwe boerderij mag bouwen.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) streed al langere tijd tegen het plan voor die nieuwe boerderij. Er werd begin 2018 door SBDE een zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht en zowel SBDE als VVP spraken in bij de provinciale commissie ‘Ruimte,Groen en Water’ en bij de Soester gemeenteraad. SBDE en VVP zijn heel tevreden met dit besluit.

De voorkeur van genoemde politieke partijen voor Van Dorrestein gaat uit naar een bestaande boerderij die vrijkomt als een boer ermee stopt en die plaats dan door Van Dorrestein kan worden ingenomen. Zo wordt verstening van het Eemvallei-landschap voorkomen.

SBDE en VVP blijven voor ogen houden dat de Eemvallei in Soest haar kwetsbare openheid nooit mag kwijtraken. Wij waarderen het zeer dat boeren zorg dragen voor voedselproductie en met de daarmee onlosmakelijk verbonden natuur en natuurontwikkeling, nu en in de toekomst.