Nieuws

VVP/SBDE dik tevreden met besluit Baarnse gemeenteraad

Het ‘Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk’ is tijdens de Baarnse raadsvergadering van 17 april 2019 van tafel gehaald door vrijwel de gehele gemeenteraad. Alleen de politieke partij ‘VoorBaarn’ stelde de belangen van de ontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling boven die van de Natuurwaarden van het kwetsbare landgoed en de natuurlijke omgeving. Dat gaat dus verder dan alleen de paleisgrond, het geldt ook nog voor aangrenzende zeer belangrijke gronden.

In een verder door alle partijen gesteunde motie kreeg het College van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad de opdracht om met een voorontwerpbestemmingsplan te komen voor het landgoedplan. Bij het opstellen daarvan moet rekening worden gehouden met de randvoorwaarden dat er op het zogenoemde ‘Alexanderkwartier’ (het nu nog bestaande kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee incl. voormalige dienstwoningen) alleen gebouwd mag worden volgens het principe ‘rood voor rood’. Maar ook dat op het terrein van de ‘Parade’ tegenover het paleis alleen gebouwd mag worden binnen de al bestaande bouwoppervlakken.

Er mag nu pas worden gestart met het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan als de uitkomsten van alle mobiliteitsonderzoeken en de Natuurtoets bekend zijn. Het zal voor wethouder Erwin Jansma en de ontwikkelaar een zware teleurstelling zijn geweest dat het ‘Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk’ naar de prullenbak is verwezen, maar de Baarnse gemeenteraad verdient een pluim omdat zij moedig opkwam voor de natuurbelangen van het landgoed en omgeving in Baarn.

De Vereniging Vrij Polderland/ Stichting Behoud de Eemvallei (VVP/SBDE) zijn zeer tevreden met de beslissing van de gemeenteraad. VVP/SBDE hadden gezamenlijk ingesproken tijdens twee voorgaande raadsvergaderingen omdat zij zich niet konden vinden in het ‘Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk’. Door de raadsbeslissing zal nu ook het bos (foto) tussen paleis en het ‘Alexanderkwartier’ niet worden gebruikt voor woningbouw maar gewoon bos blijven.

Het komende traject zullen wij als VVP/SBDE nauwlettend in de gaten houden, o.a. de groene zone tussen paleis Soestdijk en de Eemvallei moet gespaard blijven, daar mag geen parkeerterrein of wat dan ook in worden aangelegd. Op die ecologische natuurader moeten we trots zijn en de ontwikkelaar moet deze in zijn geheel in tact laten. Dit is een van de punten die wij als VVP/SBDE van zeer groot belang vinden.