Nieuws

SBDE krijgt gelijk, provincie trekt herzieningsplan PRS/PRV voor nieuwe Soester boerderij in

Al in februari 2019 besloot de Soester gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel met daarop een nieuwe boerderij aan de zuidzijde van Peter van den Breemerweg in Soest.

Voor die tijd al was de provincie Utrecht ermee druk bezig en lanceerde een procedure voor de zogeheten 1e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 /herijking 2016 (PRV) om die nieuwe boerderij op provinciaal niveau mogelijk te maken.

Boer André van Dorresteijn was elders in Soest door oprukkende bebouwing klem komen te zitten. In mei 2018 zette de provincie het licht voor nieuwbouw voor dat agrarische bedrijf op groen. Echter daardoor zou de Eemvallei onnodig worden versteend en daarom diende de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) daartegen via haar advocaat een zienswijze in.

SBDE was van mening dat Van Dorresteijn volgens de provinciale regeling een vrijkomende bestaande boerderij moest innemen. Maar thans ziet de situatie er compleet anders uit, de provincie heeft de procedure voorgoed afgebroken en daarmee is een definitief einde gekomen aan nieuwvestiging van een agrarisch bouwperceel incl. nieuwe boerderij.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 mei 2019 aan de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) officieel laten weten. Een alternatieve locatie voor een nieuwe boerderij aan de andere kant (noordzijde) van de Peter van den Breemerweg bleek volgens de provincie niet kansrijk.