Nieuws

Voorontwerp-plan door naar Ontwerp-plan Landgoed Paleis Soestdijk maar zonder parkeerterrein in Groene Contour

De Baarnse gemeenteraad ging vanavond 15 juli 2020 in meerderheid akkoord met het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat betekent dat nu de procedure start tbv het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

Tijdens de raadsvergadering werd gestemd of het weiland met landschappelijke en natuurlijke waarden (Groene Contour) tussen de Praamgracht en Koningslaan gebruikt mocht worden als parkeerterrein voor paleis/concert bezoekers.

Het betrof de motie die met een ruime meerderheid werd aangenomen dat het weiland nooit meer als parkeerterrein mag worden gebruikt, ook niet met een ontheffing. Daarover is de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) erg tevreden. Het was ook een actiepunt van SBDE en de Vereniging Vrij Polderland. Wat je op de foto ziet, zal nooit meer voorkomen. Pure Natuurwinst.