Nieuws

Nieuwe 1 km lange Baarnse Rondweg door Eemvallei bijna van tafel

Op woensdag 9 september 2020 is door het Baarnse college van B&W tijdens de gemeenteraadsvergadering aan de gemeenteraad gevraagd om de ‘Mobiliteitsvisie’ vast te stellen.
Die visie geeft de komende jaren richting aan o.a. het aspect mobiliteit in tal van ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Eén van de opties in de visie is de aanleg van een 1km lange nieuwe weg door het unieke agrarische Eemvallei-weidegebied vanaf de Torenlaan/Praamgracht naar de Bestevaerweg.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) zijn fel tegenstander van die weg die vanaf de Torenlaan/Praamgracht (naast de Naald) naar de Bestevaerweg is gepland met een onderdoorgang onder het treinspoor door. De Bestevaerweg wordt in deze visie een belangrijke verkeersader en dat past sowieso ook niet in woonwijken. Bovendien past zo’n weg volstrekt niet in het beschermde poldergebied van de Eemvallei. SBDE en VVP hebben dat ook middels een brief aan het Baarnse college van B&W, de Baarnse gemeenteraad en de Gedeputeerde- en Provinciale Staten laten weten.

Een raadsmeerderheid (PvdA/ CU-SGP/ BOP/ D66/ VoorBaarn/ GL) bleek tijdens de raadsvergadering tegen de nieuwe rondweg door de unieke Eemvallei te zijn. Wethouder Jannelies Vissers (foto) sprak namens het college B&W de bereidheid uit om de rondweg uit de Mobiliteitsvisie te halen. De BOP komt de volgende raadsvergadering (23 september) met een amendement om de Rondweg uit de visie te schrappen.