Nieuws

Geen windturbines en zonnevelden in Baarnse deel van de Eemvallei

Besluit Baarnse gemeenteraad: ‘Geen windturbinepark of zonneweide in Eemvallei’

Een mondeling aangepaste motie van VVD, D66, GL, CU-SGP op 30 september 2020 tijdens de Baarnse gemeenteraadsvergadering bracht goed nieuws. De motie betrof geen windturbinepark of zonneweide in het open Baarnse Eemvallei-landschap of andere natuurgebieden toe te staan. De motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. 

Voor de motie: VVD, GL, BOP, CU-SGP
Tegen de motie: D66, VoorBaarn, CDA, PvdA.

Het college van burgemeester en wethouders ontraadde de motie, omdat het al in de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort staat.