Nieuws

SBDE dient inspraakreactie mbt het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft 15 oktober 2020 via haar advocaten een inspraakreactie ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Baarn. B&W bleek een (overloop)parkeerterrein (foto) waar al het nodige over te doen was geweest, toch in het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ (hierna: Voorontwerp genoemd) opgenomen. Het gaat om 1020 parkeerplaatsen. 

Dat ‘parkeerterrein’ was al eerder gebruikt door paleisbezoekers maar de gemeenteraad stemde daarover via een motie om dat niet meer mogelijk te maken. De gemeenteraad besliste dat op die agrarische land met landschappelijke en natuurlijke waarde nooit meer mocht worden geparkeerd. Dat land was door de provincie Utrecht aangeduid als ‘Groene Contour’ hetgeen betekent dat het op termijn een Natuurbestemming moet krijgen en tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaat behoren.

Maar opeens bleek er nu een giftige adder onder het gras te zitten. Want het Baarnse College van B&W heeft ondanks dat besluit van de gemeenteraad dat (overloop)parkeerterrein toch in het Voorontwerp gezet. Maar er waren nog meer ‘zaken’ uit het Voorontwerp waarmee SBDE het niet eens is en die de SBDE 100% afkeurt. Klik daarvoor op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk