Nieuws

Baanbrekende Zienswijze SBDE op Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht

SBDE heeft oog voor de Natuur èn voor deel-oplossing voor het energie-vraagstuk in de SBDE-zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht. SBDE tegen windturbines en zonnevelden en tegen het pretpark-plan Paleis Soestdijk en de bouw van 10 illegale flat-appartementen in het Natuur Netwerk Nederland. 

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft op maandag 2-11-2020 haar zienswijze m.b.t. de Ontwerp Omgevingsvisie van de Provincie Utrecht ingediend. Klik daarvoor op Zienswijze SBDE d.d. 2nov2020 SBDE Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht (definitief) .Compleet nieuw is het idee (samen bedacht met de Vereniging Vrij Polderland/VVP) om zonnepanelen boven de A1 (zie foto) maar ook boven spoorwegen aan te brengen.

Dat zal onnoemelijk veel stroom opleveren, dus een van de manieren om klimaatneutraal te worden. Dat plan kan ook elders in de provincie maar ook in de rest van Nederland of zelfs in de hele EU worden toegepast. SBDE en VVP gaan gezamenlijk bij klimaat-eurocommissaris Timmersmans zo’n plan voor de EU indienen t.b.v. de Europese Green Deal, info daarover, zie https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_nl

Aanrijdingen met (weide)vogels uit de Eemvallei zullen tot het verleden behoren terwijl het verkeer ook veiliger wordt omdat er geen regen meer direct op de weg valt. Mogelijk hoeft er zelfs bij vorst niet meer op de weg met wegenzout worden gestrooid, in elk geval veel en veel minder.

Maar er is nog veel meer dat de SBDE in deze zienswijze naar voren heeft gebracht t.b.v. de leden van de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Ook de vreselijke woningbouwplannen (10 appartementenflats) in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Baarn komt aan de orde en de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk, eveneens van projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). De MBEG-flats staan dus gepland in de beschermde NNN èn in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot de NNN behoort. De zogenaamde ‘wespentaille’ (het Borrebos) wordt daarmee geblokkeerd. Fauna kan door die stenen muur van die 10 flats daardoor geen kant meer op en zal daar ter plaatse ook uitsterven. Ook het ‘gedrag’ van de provincie m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, het pretpark van de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep van Maya en Ton Meijer wordt aan de orde gesteld. Volgens SBDE is dat totaal ontoelaatbaar in het NNN.

SBDE heeft in haar zienswijze overduidelijk aangegeven tegen windturbines en zonnevelden te zijn. SBDE is ook tegen het plan voor windturbines op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort (op de grens van de Eemvallei) aan de Eem te Amersfoort. Het is niet alleen horizon-vervuilend maar ook superslecht voor de fauna.