Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West te Amersfoort in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West bij het college van B&W Amersfoort een zienswijze ingediend. Zij is tegen verdere verstening van dit gebied. Hier is geen plaats voor nieuwe landgoederen, omdat daardoor het open gebied van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland zal worden aangetast....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei dient zienswijze ontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft inzake het ontwerpbestemmingsplan Haarbrug- Zuid bij het college van B&W Bunschoten een zienswijze ingediend....

Read more

Stichting vindt voorgenomen bouw aan de Slaagseweg 31 in Hoogland-West te massaal

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft via haar adviseur mr. Jasper M. Neefe, bij het college van B&W van Amersfoort een zienswijze ingediend over de (ontwerp)omgevingsvergunning Slaagseweg 31 te Hoogland. Deze voormalige boerderij in de Eemvallei wordt gesloopt en de gemeente Amersfoort wil vergunning verlenen voor een te omvangrijke bouw…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei benoemt nieuwe adviseur

De Stichting Behoud de Eemvallei is verrijkt met een nieuwe adviseur. Het betreft mr. Jasper M. Neefe uit Amersfoort die in het dagelijks leven advocaat is. Hij is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht....

Read more

Fascinerende maansverduistering in Eemvallei

Woensdag 15 juni rond 23.30 uur brak de bewolking boven de Eemvallei alsnog open en was de uit een totale maansverduistering komende roodachtige maan goed zichtbaar. De maansverduistering ontstaat doordat de aarde tussen maan en zon schuift en dan daarmee op één lijn komt te staan....

Read more

Pril gruttogeluk in de Eemerwaard

Geduldig wachten wordt beloond. Dat overkwam de Baarnaars Rob en Mieke de Bruijn. Na ruim een half uurtje stilletjes wachten op een bankje langs de Eem, zagen zij vader en moeder grutto met één gruttojong in een weiland van de Baarnse Eemerwaard rondlopen....

Read more

Aanleg golfbaan Hoogland-West voorlopig van de baan

Vrijdag 13 mei 2011 besliste de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht moet worden gehonoreerd om bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort van 14 december 2010 tot…...

Read more

Gladde slang gedood

Zondag 15 mei vond de Baarnse Johanna Schiere op het natuurterrein (voormalige camping) Bestevaer aan de August Janssenweg in Baarn, een gedode 45cm lange Gladde slang. De kop van het dier was eraf en niet meer aanwezig....

Read more

Smink schoffeert gemeente Amersfoort en verbeurt dwangsom van € 100.000

Afgelopen vrijdag constateerde de Stichting Behoud de Eemvallei dat al het weilandgras waar grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V. de golfbaan Hoogland-West wil gaan aanleggen, is doodgespoten. Deze handeling vormt niet alleen een illegaal vervolg van de aanleg van een golfbaan maar ook een enorme schoffering van B&W en de gemeenteraad…...

Read more

Behandeling van bestemmingspan golfbaan Hoogland-West bij Raad van State

Dinsdag 12 april werd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening m.b.t. de het bestemmingsplan "Golfbaan Hoogland-West" behandeld....

Read more

Nieuwe knotwilg in de Eemerwaard

De Baarnse Eemerwaard is verrijkt met een nieuwe knotwilg. Maandag 5 april plaatsten twee medewerkers van de gemeente Baarn, de fraaie boom bij een slootje dat bij het dijkje begint....

Read more

Grootschalige illegale bomenkap door Smink in Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei is diep geschokt door een ernstige natuuraantasting in Hoogland-West. Terwijl de Stichting en de Vogelwacht Utrecht het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland West bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben aangevochten en dit bestemmingsplan voorlopig is geschorst, lapt de grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V.…...

Read more

Doe mee met Hart voor Natuur in Hoogland-West

De Regering wil op maatregelen voor natuur bijna 40% gaan bezuinigen. Dat leidt er o.a. toe dat planten- en diersoorten gaan verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk worden voor bezoekers. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Van 12 t/m 19 februari kunt u uw groene hart laten spreken door mee te…...

Read more

Adviseur prof. dr. Gerard Hoekveld overleden

Op 3 februari 2011 is prof. dr. Hoekveld op 76 jarige leeftijd overleden. In hem verliest de Stichting Behoud de Eemvallei een topadviseur op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Geheel belangeloos was hij bijna 11 jaar aan de stichting verbonden....

Read more

Beroep ingesteld bij Raad van State tegen golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht hebben samen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het door de Amersfoortse gemeenteraad genomen besluit over het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West....

Read more

Behoud de Eemvallei tegen uitbreiding Bunschoter bedrijvenpark

De Stichting Behoud de Eemvallei is ontsteld dat de gemeente Bunschoten het mooie landschap geweld wil aandoen door uitbreiding van het Bunschoter bedrijvenpark. Het plan staat in het Voorontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid. Dat plan is echt dramatisch, zowel voor de unieke vogelstand o.a. zeldzame Wilde Zwanen die vanuit Rusland hier komen overwinteren,…...

Read more

Kerst- en nieuwjaarswens met terugblik op 2010

Dit jaar passeerden weer allerlei zaken de revue en als stichting sprongen we daar zonodig op in. Eén van de meest schokkende was dat het Amersfoortse College van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor het Bestemmingplan ‘Golfbaan Hoogland-West’....

Read more

Open brief Vogelwacht Utrecht / afd. Amersfoort: “Wie kan je nog vertrouwen”

In 2009 heeft de Vogelwacht Amersfoort een broedvogelinventarisatie gemaakt van het buitengebied van Hoogland-West. Volgens de regelen der kunst hebben wij alle broedvogels van dit buitengebied in kaart gebracht. Dertien keer hebben we het gebied dekkend bezocht en elke vogel die we zagen of hoorden genoteerd. Al die gegevens zijn…...

Read more

Wordt landschap, flora en fauna in Hoogland-West dinsdag door stemming van Amersfoortse gemeenteraad de nek om gedraaid?

De gemeenteraad blijkt zwaar verdeeld over de aanleg van een onnatuurlijke golfbaan in Hoogland-West. De Amersfoortse D66-wethouder Mirjam Barendregt probeert met halve waarheden over het ontwerpbestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West, de gemeenteraad over de streep te trekken....

Read more

Behoud de Eemvallei en Vogelwacht Utrecht geven strijd tegen golfbaan in Hoogland-West niet op

Het alsmaar groeiende Amersfoort slokte de laatste tientallen jaren veel agrarische buitengebieden op. Die werden volgebouwd en onze leefomgeving versteende waardoor er ook steeds minder natuur overbleef. Nu is het unieke en waardevolle agrarische Hoogland-West aan de beurt om te verdwijnen....

Read more