Nieuws

Soest op de hak genomen over Rondweg-plan tijdens nieuwsjaarsreceptie IVN-Eemland

IVN-Eemland bestaat dit jaar 75 jaar. Op de nieuwjaarsreceptie in Soest hing alleen daarom al een prettige sfeer in de lucht. Voorzitter Pieter Augustinus prees de ruim tachtig IVN-vrijwilligers voor hun inzet omdat zij het natuurwerk en de milieueducatie in Eemland mogelijk maken waardoor steeds meer mensen zich bij de…...

Read more

Ook in 2009 blijft onze waakzame blik op Eemvallei gericht

Steeds duidelijker blijkt dat de Eemvallei elke keer weer beschermd moet worden. De stichting Behoud de Eemvallei sprong in 2008 herhaaldelijk in de bres voor dit prachtige buitengebied vanwege dreigende aantastingen....

Read more

Ernstige twijfel aan uitspraak B&W Soest over Rondweg-plan

Het college van burgemeester en wethouders van Soest blijkt opeens een nieuw plan uit de gemeentelijke hoed te hebben getoverd, waardoor er volgens haar geen Rondweg door de Eemvallei meer nodig is. Dat klinkt als muziek in de oren, maar is het ook waar?...

Read more

Reizende expositie ‘De Grebbelinie boven Water’ van start

Op 3 oktober opende mevrouw A.H. Raven, gedeputeerde van de provincie Utrecht, op het terrein van Valleisport te Woudenberg, het mobiele expositiecentrum over de Grebbelinie dat een jaar langs alle plaatsen aan de Grebbelinie zal reizen. De expositieruimte bevindt zich in een nieuwe schaftwagen met de kleinste en knuste Nederlandse…...

Read more

Succesvolle ‘Stad zoekt boer’ werkconferentie

De burgemeester van Amersfoort, mevrouw A. Van Vliet-Kuiper, opende woensdag 1 oktober de werkconferentie ‘Stad zoekt boer’ die door het Nationale Landschap Arkemheem-Eemland, de gemeenten Amersfoort en Leusden was georganiseerd. Honderden belangstellenden stroomden, bijna letterlijk door de hevige regenbuien, de grote conferentietent binnen die in een weiland van kaasboerderij de…...

Read more

Welkom op gratis lezing over de ontginningen in Eemland

Zelfs vandaag de dag kunt u nog aan het landschap zien hoe 1000 jaar geleden de Eemlandse polders (Eemvallei) zijn ontgonnen. Prof. Jelle Vervloet van de ‘Wageningen Universiteit’ en auteur van het boek ‘Eemland in verandering’ weet er alles van. Op woensdag 17 september zal hij op de Eemlandhoeve een…...

Read more

Tot 2030 geen woningbouw in natuurgebied de Eemerwaard

De NV Utrecht waarin ook de gemeente Baarn is vertegenwoordigd, heeft besloten dat er in de periode van 2015 tot 2030 geen uitbreidingslocatie voor woningbouw in Baarn zal komen. Dit blijkt uit een door NV Utrecht opgestelde ‘Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht’....

Read more

Minister gaat snelwegpanorama Eemvallei veiligstellen

Minister Cramer van het VROM-ministerie zal binnenkort een voorstel in de 2e Kamer presenteren om negen locaties langs de snelwegen als een zogeheten snelwegpanorama aan te wijzen....

Read more

Baarns “NEE” tegen Soester Rondweg-plan

De Baarnse wethouder Van de Kerk heeft namens het Baarnse college van burgemeester en wethouders, afwijzend gereageerd op het ontwerpbesluit van het Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Soest. Baarn zegt keihard ”NEE” tegen dit plan om deels over Baarns grondgebied o.a. over de Praamgracht via de polder (Eemvallei)…...

Read more

Vertederende jonge kerkuilen in nieuwe nestkast uitgekomen en nu geringd

Tot grote verrassing van de familie Van Motman aan de Stadhouderslaan 164 in Soest kropen 55 dagen geleden, na een broedtijd van bijna vijf weken, vijf kerkuiltjes uit hun ei. Het was voor deze omgeving een succesvol broedresultaat terwijl de nieuwe nestkast in de achterwand van de paardenstal, er pas een…...

Read more

Internetpeiling over de toekomst van het Nederlandse landschap

De website van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ met ruim 51.000 bezoekers in de afgelopen twaalf maanden, wil haar populariteit graag gebruiken om namens de ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (VROM) haar bezoekers te vragen om mee te werken aan een internetpeiling over het Nederlandse landschap op de…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei: dramatisch Baarns plan stuitend

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bindt de juridische strijd aan tegen het besluit van de gemeente Baarn om de grenslijn van haar Landelijk Gebied te verleggen. De gemeente Baarn heeft in een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor haar Landelijk Gebied de grenslijn, de zogeheten rode contourlijn, verlegt. Daardoor wordt…...

Read more

Nieuwe fietsbrug over de Eem

Prachtig past de ‘Malebrug’, de nieuwe fietsbrug over de Eem in het omliggende landschap. Ongetwijfeld zal ze door veel fietsers en voetgangers gebruikt gaan worden. Dit in tegenstelling tot de aan de Hooglandse kant liggende bunkers die ooit deel uitmaakten van de Grebbelinie en die nog nooit zijn gebruikt. Direct…...

Read more

Publiek genietend van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

In het weekend van 21 en 22 juni vonden de publieksdagen plaats van het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei).   De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ stond de eerste dag met haar kraam bij het te bezichtigen Eemnesser gemaal en het prachtige sluisje in de Eemnesser polder waarlangs een fietsroute was uitgezet.…...

Read more

Kom ook naar het mooiste Nationale Landschap van Nederland

Op zaterdag 21 en zondag 22 juni houden ondernemers en lokale organisaties al weer voor de derde keer de ‘Dagen van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, nu met het thema ‘Passie voor de polder’. Op 37 locaties organiseren zij allerlei activiteiten waarbij de leuke kanten van de polder in het Nationale…...

Read more

Stichting bindt strijd aan ter bescherming van ecologische verbindingszone langs Praamgracht

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal een eventueel te nemen besluit van de gemeente Soest om een fietspad door de rustige ecologische verbindingszone van de Praamgracht aan te leggen bestrijden. Het fietspad is deels over Baarns- maar grotendeels over Soester grondgebied gepland. Deze zone is bestemd voor…...

Read more

Stichting verzoekt aanpassing van nieuwe bebording Nationaal Landschap

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft de ministers van V&W, LNV en VROM maar ook de ANWB en het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland verzocht om het nieuwe bord van dit Nationale Landschap aan te passen voordat het in juli zal worden geplaatst langs de rijkswegen A1 en A28....

Read more

Gemeente Soest wil natuur van Nationaal Landschap opofferen

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is fel tegenstander van het plan om een verkorte rondweg door het Soester buitengebied van de Eemvallei aan te leggen. Daarmee zal de gemeente Soest het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland van haar onvervangbare natuur beroven....

Read more

Eerste kievitsei in de Eemvallei

Op maandag 3 maart 2008 is in de Maatpolder bij Eemnes het eerste Nederlandse kievitsei gevonden. Kennelijk zo vroeg gelegd door het zachte weer. Ooit werd een kievitsei in Apeldoorn eerder aangetroffen. Het ei bij Eemnes is keurig in het nest gebleven omdat rapen buiten Friesland niet meer is toegestaan…...

Read more

Klompenpad ‘Netelenburchpad’ aanwinst voor Eemvallei

Het klompenpad ‘Netelenburchpad’ is woensdag 20 februari officieel door de Baarnse wethouder J. de Wilde in aanwezigheid van veel publiek geopend. De 5 ½ km lange wandelroute gaat over boerenerf, door polderland en over de prachtige dijk langs de rivier de Eem waar u ook een paddenpoel en een prachtige…...

Read more