Nieuws

Waterschap werkt aan veilige dijken

In Baarn en Eemnes worden de regionale dijken ten westen van de Eem de komende maanden door het Waterschap Vallei & Eem hersteld. Ze zijn nu plaatselijk onvoldoende veilig en moeten daarom enige tientallen centimeters worden verhoogd. De werkzaamheden zullen tot eind juni duren....

Read more

Prachtige Eempolder-wandeling met IVN Eemland

Zondag 9 maart kunt u gratis deelnemen aan de IVN-publiekswandeling in Eemnes. Ontdek de weidevogels zoals o.a. kieviten en grutto’s in de prachtige tot het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland behorende Eempolders....

Read more

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken lanceert nieuwe website

De vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken beschikt over een nieuwe website www.vwggooi.nl. waarop informatie op een aantrekkelijke wijze wordt gepresenteerd o.a. over actuele ontwikkelingen over de vogelstand in de Eemnesser polders (Eemvallei). Sinds 1973 voert de werkgroep er vaak vogeltellingen uit....

Read more

Uitbreiding fotografenbestand stichting

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft een nieuwe fotograaf verwelkomd, waarmee het aantal fotografen op drie is gekomen....

Read more

Met nieuwe Eemvallei-boeken de feestdagen in

Wat ziet u en wat roert u in de polders? Die vraag veroorzaakte een stortvloed van ingestuurde korte verhalen waarvan er meer dan 50 werden geselecteerd voor het nieuwe boek ‘Ons Arkemheen Eemland, verliefd op een levend landschap’....

Read more

De Eemsche Korenmolen

Nostalgisch willen we in het Molenjaar 2007 naar het verleden terugblikken. Een van de molens in de Eemvallei was toen de Eemsche Korenmolen die begin 16e eeuw aan de Eem in een weiland in Baarn is gebouwd. Voor oostelijk Baarn werd daar het graan gemaald....

Read more

Stichting ‘Behoud de Eemvallei’ winnaar ‘Rechtzaak Bestevaer’ bij Raad van State

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft haar juridische strijd tegen de aanleg van een afschuwelijke asfaltlaag voor een speelterrein in het natuurgebied ‘Bestevaer’ aan de August Janssenweg in Baarn gewonnen. Het hoogste rechtscollege, de Raad van State besliste dinsdag 16 oktober 2007 dat het door de stichting ingestelde hoger beroep…...

Read more

Ga mee op excursie met vier brillen op

Zaterdag 13 oktober 2007 stonden IVN Eemland, de Historische Kring Eemnes en de en de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ in de stal van de Soester boerderij De Grascamp te trappelen van ongeduld om deel te nemen aan de nieuwe excursie van landschapslezen. Bioloog Kees de Heer van de projectgroep ‘Leesbaar…...

Read more

Stichting maakt bezwaar tegen plan dijkverbetering Randmeren en Eem

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was donderdag 11 oktober 2007 op de inspreekavond te Amersfoort met betrekking tot het plan tot 24 km dijkverhoging en -verbetering langs de Randmeren en de Eem. Het Waterschap Vallei & Eem lichtte de milieueffecten van de twee onderzochte alternatieven toe om de veiligheid van…...

Read more

Zes ooievaars verwelkomen fietstocht G&E in Eemvallei

Ruim 600 personen namen zondag 23 september deel aan een superzonnige fietstocht van De Gooi- en Eemlander. Deze ging door de bossen van de Lage Vuursche via Soestduinen naar het Soester- en Baarnse deel van de Eemvallei. Bij het Baarnse natuurgebied de Eemerwaard, stonden wij als stichting ‘Behoud de Eemvallei’…...

Read more

Vroege Vogelwandeling met heerlijk ontbijt

Lekker struinen door de Eemvallei polder. Dat kan op zaterdag 8 of op zondag 9 september, start om 07.00 uur. Het Landschapsfonds Eem en Vallei, IVN en Natuurmonumenten nemen belangstellenden graag mee naar mooie plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn....

Read more

Met de Gooi- en Eemlander fietstocht, ook door de Eemvallei

Op zondag 23 september start De Gooi- en Eemlander fietstocht. De route begint in Hilversum, loopt door de bossen van de Lage Vuursche, door Soestduinen en komt uit in de Eemvallei die sinds kort behoort tot het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland....

Read more

Boerderij Rocky Hoeve als eerste met agrotoeristisch informatiebord

Ter promotie van het platteland onthulde de Baarnse wethouder Wim Lieberwerth op boerderij Rocky Hoeve aan het Zuidereind 21 in Baarn, het eerste agrotoeristische informatiebord over deze boerderij en het platteland. De wethouder benadrukte in zijn speech dat de gemeente Baarn beslist oog heeft voor de landelijke omgeving en zuinig…...

Read more

Behoud de Eemvallei op promotie in dorpje Eemdijk

Zaterdag 23 juni was de jaarlijkse publieksdag van het Nationaal Landschap Arkhemheen-Eemland (Eemvallei). Het thema was ‘Buurten in de polder’ en iedereen was van harte welkom op tientallen locaties. Een daarvan, de cultuurhistorische palendijk aan het Eemmeer in Bunschoten werd ’s ochtends officieel geopend. Deze locatie ligt op het punt…...

Read more

B&W besluit: Geen Rondweg door landschappelijk Soest

Het plan voor de aanleg van een Rondweg door het Soester landschappelijk buitengebied (Eemvallei) is door burgemeester en wethouders van Soest voorgoed afgeblazen. Het is fantastisch dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en de vereniging ‘Vrij Polderland’ door hun protesten richting overheid dit hebben weten te bereiken....

Read more

Open dag Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

Op zaterdag 23 juni 2007 is het weer zover. Komt u ook naar de Dag van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland? Als u komt raakt u zeker geboeid door dit landschap. Stelt u zich dan eens voor, 250.000 jaar geleden, tijdens de voorlaatste IJstijd, schoof een zeer hoge landijskap vanuit Scandinavië…...

Read more

TNT Post Sponsorloop voor Malawi door Eemvallei

In het Hemelvaartweekend van 17-20 mei organiseert TNT Post weer haar eigen sponsorwandeling voor het World Food Program. Dit jaar is de keus gevallen op het 163 km lange Utrechtpad dat deels door de Eemvallei loopt....

Read more

Genieten aan boord van de Fietsboot

Het vaarseizoen van de Fietsboot is weer begonnen en duurt tot half oktober. Gecombineerd met een vaartocht kunt u fietsend of wandelend de Eemvallei in want er zijn diverse op- en afstapplaatsen. Natuurlijk kunt u ook alleen maar varend meegaan om het landschap dat recent tot Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland is…...

Read more

Waterkwaliteit Zure Maat verbeterd

Regelmatig stelde het Waterschap Vallei & Eem vast dat de waterkwaliteit van de Zure Maat te wensen overliet. De oorzaak was dat dit oppervlaktewater soms onvoldoende in beweging was. De Zure Maat is de lange sloot die o.a. grenst aan het natuurgebied de Eemerwaard te Baarn....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei fel tegenstander Rondweg Soest

De gemeente Soest wil een verdiepte Rondweg in de unieke Soester polder aanleggen. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wil dat de echte polder blijft bestaan, dus zonder Rondweg. Zij zal, als de gemeente Soest niet van haar plan voor een Rondweg afziet, haar juridische strijd tegen deze gemeente onverbiddelijk inzetten....

Read more