Nieuws

Innovatiegroep ‘Blauwe Diensten’ met de voeten in de klei

Het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland is volop in beweging en ontwikkeling. Diverse innovatiegroepen zijn al enige maanden geleden gevormd en druk bezig, waaronder een groep ‘Blauwe Diensten’, waarbij het gaat over wat mogelijk is in relatie met water. Deze groep denkt mee om een vitaal en leefbaar Nationaal Landschap mogelijk te…...

Read more

Behoud de Eemvallei opgetogen over uitspraak Raad van State

Onlangs diende de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bij de Raad van State een verzoek in voor een voorlopige voorziening. De stichting wilde vanwege natuurbehoud de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op het fraaie terrein van de voormalige Bestevaer-camping aan de August Janssenweg te Baarn tegen houden....

Read more

De Eem uitgebaggerd

Bij Baarn is men druk bezig de Eem uit te baggeren. Een groot vrachtschip met een kraan schepte de afgelopen tijd, zeer zwaar vervuild baggerslib van de Eembodem en stortte dit in zijn laadruim. Daarna werd het afgevoerd dat een zeer dure zaak is....

Read more

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een gelukkig 2007 toe

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was ook dit jaar weer druk bezig om de Eemvallei te beschermen. Zo was zij o.a. vertegenwoordigd in een commissie ter verbetering van de dijken van de Eem en de Randmeren. Maar zij onderhandelde ook mee hoe het nieuwe Nationale Landschap Arkemheen-Eemland…...

Read more

Stichting in hoger beroep voor rugstreeppadden bij de Raad van State

Het bezwaarschrift van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ tegen een geasfalteerde speelplaats aan de August Janssenweg te Baarn is door de bestuursrechter van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht ongegrond verklaard....

Read more

Gezonken vrachtschip vervuilt de Eem

Vanmorgen is een afgemeerd vrachtschip in de Eem bij Baarn door nog onbekende oorzaak gezonken. Daardoor stroomde er een flinke hoeveelheid bilge-olie vanuit het scheepsruim de Eem in. Vanaf Baarn tot aan het Eemmeer raakte het oppervlaktewater van de Eem daardoor sterk vervuild....

Read more

Rechter buigt zich over Rugstreeppad

Leeft de beschermde rugstreeppad in de Eemvallei op het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg te Baarn. Die vraag stond vrijdag 24 november 2006 centraal op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht. Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ lichtte haar bezwaar aan de rechter toe. Zij is van…...

Read more

Klompenpad Netelenburchpad langs de Eem

Wandelen door boerenland wordt steeds populairder. Er zijn inmiddels al drie klompenpaden in Eemland; in Soest, Eemnes en Bunschoten. Het initiatief is nu genomen om ook op Baarns grondgebied meer mogelijkheden voor onverhard wandelen te realiseren. Het klompenpad met de fraaie naam Netelenburchpad zal voor een deel langs het riviertje…...

Read more

Stichting happy met komst fotografe

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft de bekende fotografe Barbara Meihuizen in haar gelederen binnen weten te halen....

Read more

Steppevorkstaartplevier

In de Noordpolder te Veld (Eemvallei) te Eemnes werd tussen 15 t/m 20 oktober 2006 tientallen keren een steppevorkstaartplevier (glareola nordmanni) gesignaleerd. Het betrof een volwassen mannetje die al in winterkleed was....

Read more

Bezwaar tegen bomenkap op Grebbeliniedijk

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) heeft bezwaar aangetekend bij de LNV-Minister Veerman tegen de voorgenomen kap van 77 bomen op Grebbeliniedijk in Amersfoort. Dit dijktraject is leefgebied van o.a. de waterspitsmuis, eekhoorn, ringslang, rugstreeppad, en de hei- en poelkikker die in het verleden en zeer waarschijnlijk ook nu nog…...

Read more

Met Nesserpad over boerenland en dijken

Heeft u zin in een prachtige wandeling in de Eemvallei? Dan biedt het ‘Nesserpad’ door het buitengebied van Eemnes u daartoe de gelegenheid. De 10 km lange nieuwe wandelroute –een zogeheten Klompenpad- loopt over boerenland en dijken langs de Eem. Tijdens de wandeling zouden uw gedachten wel eens kunnen terugdwalen…...

Read more

IJsvogels verrijken de Eemerwaard

De Baarnse Barbara Meihuizen hoorde op 19 september langs de oever van het slootje de Zure Maat, ter hoogte van het drassige gedeelte van de Eemerwaard, een luid gepiep. Haar mond viel open van verbazing toen een schitterend ijsvogeltje, fel turquoise op de rug, opdook....

Read more

Stichting verwelkomt nieuwe penningmeester

De heer Gert van der Horst heeft na zes jaar zijn functie als penningmeester van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ beëindigd. Het bestuur bedankte hem met bloemen voor zijn jarenlange inzet. De nieuwe penningmeester is heer Aart Lokhorst geworden die zijn functie als een grote uitdaging ziet....

Read more

Oevers in Eemvallei worden natuurvriendelijk

Steile oevers van zeven lange brede sloten (weteringen/vaarten) in de Eemvallei behoren binnenkort tot het verleden omdat ze worden afgevlakt. Daardoor krijgen plantsoorten op deze natuurvriendelijke overgangszones betere kansen....

Read more

Welkom op de 1e open dag van het Nationale Landschap

Zaterdag 17 juni van 10.00 - 17.00 uur bent u van harte welkom op de 1e open dag van het Nationale Landschap ‘Arkemheen-Eemland’. Verleden jaar werd dit gebied door het Rijk als het 20e Nationale Landschap aangewezen. Zo’n landschap heeft internationaal zeldzame en nationaal kernmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en…...

Read more

Zeldzame ontdekking in de Eemerwaard

Twee IVN-leden (werkgroep Baarn) ontdekten in de avond van 18 april iets zeer bijzonders. Zweepslagachtige tonen “whiet-whiet” rolden door het moerassige deel van de Eemerwaard in Baarn. De volgende avond werd besloten op onderzoek uit te gaan omdat de vogel weer begon te roepen. Een vogelexpert bevestigde wat al werd…...

Read more

Website stichting trekt veel bezoekers

De vernieuwde website van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is een ware publiekstrekker geworden. Zes jaar geleden startte www.eemvallei.nl en bezochten jaarlijks ruim 2000 bezoekers de website. Maar daar is drastisch verandering in gekomen......

Read more

Stichting naar de rechter

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft beroep aangetekend bij de Rechtbank Utrecht. Zij is het oneens met het besluit van het college van B&W van Baarn om een geasfalteerde speelplaats aan te leggen in een prachtig natuurgebied. Het betreft het gebied van het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg te Baarn,…...

Read more

Agrotoerisme in opkomst

Doordat de prachtige aaneengesloten polders Arkemheen en Eemland (Eemvallei) door het Rijk zijn aangewezen als Nationaal Landschap zullen de waarden van dit gebied voor de toekomst bewaard blijven. Daarmee zijn tevens grote kansen ontstaan voor kleinschalig agrotoerisme....

Read more