Nieuws

“Eemerwaard” nu de officiële naam

Aan de rand van het natuurgebiedje langs de Eem, bij de Botter te Baarn zetten ongeveer 160 kinderen van de Guido de Brèsschool uit volle borst en onder leiding van Baarnaar Huub Menssink met zijn gitaar, het Eemerwaard-lied in. Joop Hoogerheijde, voorzitter van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ had zojuist…...

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” bestaat 5 jaar

Het is alweer vijf jaar geleden dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ werd opgericht met als doel de Eemvallei te beschermen en te behouden. Het prachtige buitengebied werd aan alle kanten bedreigd en ook weer recentelijk toen de provincie Utrecht met een plan kwam voor twaalf 183 meter hoge windturbines.…...

Read more

Hoorzitting tegen asfalt in natuurgebiedje

In het Baarnse gemeentehuis vond vandaag een hoorzitting plaats over de door B&W gegeven vrijstelling ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening plaats. Het ging om het Bestevaer-terrein aan de Eem te Baarn dat van voormalige camping nu tientallen jaren verder is uitgegroeid tot een…...

Read more

Plan fietsbrug over de Eem

Al jarenlang praat men over een fietsbrug over de Eem tussen Soest en Amersfoort waarvoor op dit moment een concreet plan ligt. De 1,2 miljoen Euro kostende brug zou er volgend jaar al kunnen liggen en vormt daarmee de schakel tussen fietsroutes in de poldergebieden aan weerszijden van de Eem....

Read more

Eerste kievitsei in Eemnesser wei

Het eerste kievitsei van dit jaar is vandaag gevonden in de Eemnesser polder door Henk van Bork uit Blaricum. Acuut zette hij er een nestbeschermer omheen zodat boeren het nest niet per ongeluk, bijvoorbeeld tijdens het bemesten van het land, kunnen beschadigen....

Read more

Oude boomgaard in Eemvallei

Bij het landgoed Coelhorst in Hoogland ligt deze oude boomgaard met zijn hoogstam-fruitbomen. Knotters hebben de ervoor staande bomen flink onder handen genomen waardoor er nu een magnifiek zicht op de oude bomen is ontstaan....

Read more

Eiland “De Dode Hond”

In het Eemmeer ligt het eiland ‘De Dode Hond’. Vanaf de A27 is het wanneer u over de Stichtse Brug in de richting Almere rijdt goed te zien. Het eiland is een mooi natuurgebiedje waarvan een deel onbegaanbaar is. Daardoor kunnen veel vogelsoorten en andere dieren er ongestoord leven. Er…...

Read more

Gratis naar levendige tentoonstelling over vogelherkenning

In het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie wordt de tentoonstelling Identified Flying Objects gehouden. De tentoonstelling bestaat uit drie delen: een Technocentrum, Chill-out hoeken en het Proefstation waar het publiek kan deelnemen aan een vogelexamen. Een videoproductie laat vogels in hun natuurlijke omgeving zien en als bezoeker moet u…...

Read more

Gemaal Zeldert

Het gemaal ‘Zeldert’ ligt in de Eemvallei, aan het Zuidereind te Baarn, precies op de grens van Baarn en Amersfoort. In 1896 is het als stoomgemaal gebouwd waarna het in 1926 werd vervangen door een elektrisch gemaal. Sinds 1991 is het geautomatiseerd en houdt het gemaal een gebied van ruim…...

Read more

Nieuwjaarswens

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2005 toe. Het afgelopen jaar was er een om niet te vergeten. Een van de belangrijkste zaken was de bedreiging van de Eemvallei waarin de provincie Utrecht twaalf, bijna 200 meter hoge, windturbines wilde laten plaatsen.…...

Read more

Streekplan vastgesteld. Nu officieel geen 12 windturbines in Eemvallei

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft haar jarenlange strijd tegen de twaalf windturbines in de Eemvallei gestreden èn gewonnen. De stichting liet het afgelopen jaar vaak van zich horen en liet geen gelegenheid ongemoeid om de provincie te laten weten dat er geen windturbines in de Eemvallei mochten komen....

Read more

Gedeputeerde Staten wijzigt standpunt over windturbines in Eemvallei

Het college van Gedeputeerde Staten heeft haar standpunt over de grootschalige locaties voor windenergie in de Eemvallei gewijzigd. Ook zij willen nu de twee geplande batterijen van elk vijf windturbines niet meer in de Eemvallei, bij Baarn/Eemnes noch bij Bunschoten/Amersfoort. Onlangs adviseerde de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ om geen windturbines…...

Read more

Statencommissie Ruimte en Groen adviseert: “Geen windturbines in Eemvallei”

De provinciale commissie ‘Ruimte en Groen’ heeft op grond van ondermeer de geuite ‘Bedenkingen’ tegen het ontwerp Streekplan en op grond van de in september gehouden ‘Gedachtenwisselingen’ besloten de locaties voor grootschalige windenergie gedeeltelijk te wijzigen. Daarmee volgt zij een andere beleidslijn dan zoals Gedeputeerde Staten deze heeft verwoord in…...

Read more

Windturbineplannen in Eemvallei straks afgeblazen dankzij steun VVD, D66, SGP, CU, CDA en GroenLinks

Er komen geen windturbines in de Eemvallei. Nu gaan ook de provinciale CDA-fractie en zelfs de GroenLinks-fractie tegen de door gedeputeerde staten voorgestelde grootschalige windturbinelocatie langs de Rijksweg A1 bij Baarn/Eemnes stemmen. Er is daardoor voldoende politieke steun om binnenkort tegen dit plan uit het ‘Ontwerp-Streekplan 2005-2015’ te stemmen. De…...

Read more

Wilde planten van provincie Utrecht worden in kaart gebracht

De in juni opgerichte ‘Stichting Flora Atlas Utrecht’ start een fantastisch project met als doel een atlas samen te stellen over de aanwezigheid en de verspreiding van alle in het wild levende plantensoorten binnen de provincie Utrecht. Daarmee zullen ook de wilde planten van de Eemvallei in beeld komen....

Read more

Ark & Eemlandschap bestaat 5 jaar

Wist u dat vereniging Ark & Eemlandschap al weer vijf jaar bestaat. Dat werd gezamenlijk door boeren en burgers gevierd. Met elkaar hebben zij en actieve weidevogelverenigingen in het Eemlandse (Eemvallei) en Arkemheen de afgelopen jaren hard aan een mooi en vitaal agrarisch landschap gewerkt en dat is heel goed…...

Read more

Streep kan door plan windturbines bij Bunschoten/Amersfoort

Er kan een streep door het provinciale plan voor de rij torenhoge windturbines in de Eemvallei, bij Bunschoten/Amersfoort. In de Provinciale Staten van Utrecht is er geen meerderheid meer voor. Dat is een gevolg van de opstelling van de VVD-fractie (14 zetels). Fractievoorzitter Swane maakte gisteren tijdens de algemene beschouwingen…...

Read more

Plaatsing windturbines in Eemvallei in strijd met o.a. Rijksbeleid Nationale Landschappen. Prof. Dr. G.A. Hoekveld brengt dit glashelder bij statencommissie “Ruimte en Groen” naar voren

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was door de statencommissie ‘Ruimte en Groen’ uitgenodigd om in het provinciehuis met deze commissie van gedachten te wisselen over het plan voor windturbines in de Eemvallei. Dit plan is genoemd in het Ontwerp-streekplan van de provincie Utrecht. Vandaag voerde Prof. Dr. G.A. Hoekveld namens…...

Read more

Hoogerheijde in adviesgroep MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is in de persoon van zijn voorzitter J. Hoogerheijde vertegenwoordigd in de adviesgroep Milieu Effect Rapportage (MER) ‘Veiligheid Zuidelijke Randmeren’. De werkgroep is samengesteld door het bestuur van het Waterschap Vallei & Eem en wordt geleid de heer Ir. P.G. Neijenhuis van de afdeling Waterkering…...

Read more

Praten met Statencommissie over barrière tussen Eemvallei en Arkemheen

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ diende enige tijd geleden Bedenkingen (bezwaren) tegen het Ontwerp-streekplan 2005-2015 in. Het vervolg van de procedure was dat de stichting vandaag in het provinciehuis van Utrecht met de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ daarover van gedachten wisselde. De stichting is namelijk van mening dat de aanleg…...

Read more