Nieuws

Nederland op kop met natuurbescherming

De Europese Commissie heeft in met de Nederlandse bijdrage van 141 Habitatrichtlijngebieden aan Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland is hiermee volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste land in de Europese Unie dat zijn bijdrage hieraan heeft afgerond. Natura 2000 heeft als doel…...

Read more

Matthijs Hofman presenteerde zijn Eemvallei-onderzoek

In een volle zaal van de 'Universiteit Utrecht' presenteerde de Utrechtse student Matthijs Hofman zijn sociaal-geografische gebiedsstudie over de Eemvallei. Daar zal Matthijs, wiens roots in Baarn liggen, naar verwachting de volgende maand als doctorandus op afstuderen. Het unieke onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de stichting 'Behoud de Eemvallei' zal…...

Read more

Stichting verzoekt B&W om Senioren-bank

De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft bij het Baarnse college van B&W een verzoek ingediend om op het dijkje langs de Praamgracht, nabij de Botter, een zitbank te plaatsen. Veel ouderen blijken daar behoefte aan te hebben en zij kunnen dan vanaf die plaats van het prachtige Eemerwaard-uitzicht genieten. Een…...

Read more

Oude kapel van Coelhorst gerestaureerd

Het eeuwenoude kapelletje van Coelhorst in Hoogland is gerestaureerd. Het is een juweeltje in de Eemvallei geworden. De oprichting van de kapel aan de Coelhorsterweg hangt mogelijk samen met de 14e eeuwse veenontginningen ten noorden van Hoogland. De kapel is gewijd aan St. Nicolaas, een kerkpatroon die sinds de 12e…...

Read more

Soester Ringslang steekt weg over

Baarnaar Vossenberg fietste in Soest over de A.P. Hilhorstweg, vlakbij de Grote Melmweg. Op deze weg door het landelijk gebied, stak vlak voor hem, een één meter lange Ringslang de weg over. Ringslangen zijn sterk aan water gebonden en kunnen zwemmen als de beste. De slangensoort behoort echter tot de…...

Read more

Eemnes unaniem tegen windturbines in Eemvallei

De Eemnesser gemeenteraad nam op 30 juni 2003 een motie van afkeuring aan met betrekking tot de plannen van Provincie Utrecht die windturbines in de Eempolder wil plaatsen. De raad vindt o.a. dat deze verstoring bestaat uit een inbreuk op het open en karakteristiekvolle Eemlandse poldergebied, een poldergebied dat juist…...

Read more

Heerlijk rijden met Jan Plezier

In de zomermaanden start de VVV Soest in samenwerking met Stalhouderij 'Klein Middelwijck' op de woensdagen 30 juli en 6 en 20 augustus vier tochten met de Jan Plezier . De tochten beginnen om 13.30 uur bij de VVV en duren twee uur. Er wordt gereden door de Eemvallei-polder en…...

Read more

Ontwerp-Streekplan vastgesteld

Utrecht is een erg aantrekkelijke provincie, volgens gedeputeerde Jan Streng. ''Maar ook een provincie, waar iedereen ruimte wil voor wonen, water, wegen, recreatie, landbouw, natuur en bedrijven. Allemaal conflicterende belangen, die vragen om duurzame oplossingen". Gedeputeerde Staten (GS) willen zorgvuldig omgaan met de ruimte en dus ook met de Eemvallei.…...

Read more

Leef mee met de boer, adopteer een koe

Duurzaam leven, dat vinden ze op de Eemlandhoeve heel belangrijk. Daar dragen ze een steentje aan bij door boeren en burgers, stad en platteland elkaar te laten ontmoeten. Dat gebeurt door eigen vlees- en melkproducten te verkopen, maar ook die van andere ecologische boeren uit Eemland. En je kunt er…...

Read more

Met open rijtuig de Eemvallei in

Op uitnodiging van de nieuwe Stalhouderij 'Klein Middelwijck' uit Soest toerden de bestuursleden Hoogerheijde en Koolmees van de stichting 'Behoud de Eemvallei' per open rijtuig door de Soester polder. Eigenaar G.A. Hilhorst stuurde zijn twee paarden, die de (huif)kar trokken, op voortreffelijke wijze aan en vertelde tijdens de rit over…...

Read more

Prachtige zonsverduistering sierde Eemerwaard

Vandaag kwam de zon op een spectaculaire manier uit het ochtendgloren tevoorschijn. Iets na half zes brak zij verduisterd door de heiige luchtlagen van onze planeet. Weidevogels zorgden op de voorgrond voor een ochtendconcert. De opkomende zon bleek grotendeels door de maan bedekt. Zelfs verlate douwtrappers stapten af om met…...

Read more

Staatssecretaris: “Niet meer bouwen in laaggelegen polders”

Het Nederlandse klimaat wordt deze eeuw naar verwachting 1 tot 6 graden Celsius warmer. Gevolg is dat er meer regen zal gaan vallen. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het rapport 'De Toestand van het klimaat in Nederland 2003' van het meteorologisch instituut KNMI in de Bilt. De…...

Read more

Verken de Eemvallei per fietsboot

Ook dit jaar vaart tijdens de zomermaanden vanaf Amersfoort de fietsboot De Eemlijn over de Eem. Deze boot wordt als niet commercieel project geëxploiteerd door vrijwilligers. Het vertrekpunt ligt 10 minuten fietsen vanaf station Amersfoort. Overigens kunt u ook tijdens het traject tussentijds aan of van boord gaan....

Read more

De Wolkenberg, een verrijking voor de Eemvallei

Bijna ongemerkt is langs de Eem in Baarn een 'kwetsbaar natuurgebied' met de fraaie naam de Wolkenberg ingericht. De stichting Natuurmonumenten is beheerder van het natuurgebied dat ligt ingeklemd tussen het Zuidereind en de rivier de Eem....

Read more

Tentoonstelling over rivier de Eem

In de Oudheidkamer van Eemnes kunt u een tentoonstelling over de Eem bezoeken. Het verleden van dit riviertje en haar bedrijvigheid er omheen staan in het middelpunt. De enige Nederlandse rivier de Eem, gevoed door allerlei beekjes die op de Veluwe hun loop beginnen stroomt door de Eemvallei. Zij is…...

Read more

Heideschapen begrazen Eemdijken

Sinds enige dagen loopt er een kudde Kempische heideschapen over 16 ½ km dijk langs de Eem in Eemnes. De 200 grazers zijn door het Waterschap Vallei & Eem ingehuurd. Overdag begeleidt een herder met zijn bordercollies de kudde. De schapen kunnen uitstekend worden ingezet voor landschapsbeheer. Het begrazen door…...

Read more

Veel reacties op Startnotitie MER

De Provincie Utrecht heeft ruim 400 schriftelijke reacties op haar Startnotitie 'Milieu Effect Rapportage' (MER) ontvangen, waaronder een uitgebreide van de stichting 'Behoud de Eemvallei'. Dit alles heeft te maken met de voorgestelde locaties voor 12 torenhoge windturbines (122-137 m) in de Eemvallei die daar natuurlijk nooit mogen verschijnen omdat…...

Read more

Provinciale politieke fracties maakten keus: VOOR of TEGEN windturbines in Eemvallei

Houd bij het stemmen op 11 maart van de Provinciale Staten daar rekening mee! De stichting 'Behoud de Eemvallei' maakt zich ernstig zorgen over het plan voor 12 zeer hoge (140 m) windturbines in de Eemvalllei. Met de provinciale verkiezingen van dinsdag 11 maart in zicht, dienen de kiezers goed…...

Read more

Padden- en salamandertrek in volle gang

Door het zachte weer van de laatste dagen zijn vele padden en salamanders uit hun winterslaap ontwaakt. In de Eemvallei kunnen ze ongestoord de weggetjes oversteken om slootjes en paddenpoelen te bereiken. De beestjes zoeken deze op om daar te paren en hun eitjes te leggen. Wist u trouwens dat…...

Read more

Eemerwaard bruist van leven

Op zondag 6 februari werd Baarnaar De Vries in de Eemerwaard verrast door de aanwezigheid van een zeldzame zilverreiger. Dit tot de Eemvallei behorend gebiedje bruist weer van leven. Er vertoeft zelfs tussen de rietkragen een roerdomp die door de heer Van Berg uit Soest is gesignaleerd en op 23…...

Read more