Nieuws

Stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bindt strijd aan tegen komst torenhoge windturbines

De provincie Utrecht wil medewerking verlenen aan de plaatsing van 12 angstaanjagende hoge windturbines waarvan de hoogte incl. rotorbladen varieert van 122-137 meter. Het plan is om deze in de weilanden langs de Rijksweg A1 vanaf Eemnes, via Baarn tot aan Bunschoten/Amersfoort te plaatsen. Om een idee te krijgen van…...

Read more

Stichting succesvol: “Geen communicatiemast aan rand Eemvallei”

In Baarn behaalde de stichting 'Behoud de Eemvallei' een groot succes. De gemeente gaf toestemming om een zeer hoge communicatiemast van 53 m. te plaatsen. Eerst vlakbij de woonboten langs de Eem en later op het sportpark Ter Eem, aan de rand van de Eemvallei. De stichting maakte daar officieel…...

Read more

Aandacht voor watergangen

Ingaande januari 2003 gaan inspecteurs van het Waterschap Vallei & Eem meer aandacht besteden aan de controle op het gebruik van bouwstoffen en grond langs watergangen. Deze stoffen mogen niet zonder meer overal worden toegepast omdat ze de waterkwaliteit ernstig kunnen verslechteren....

Read more

Start unieke website

Vandaag gaat een unieke website in Nederland de lucht in: www.natuurwerkutrecht.nl. Zes provinciale natuur- en milieuorganisaties hebben deze samen gemaakt. Op de site laat men alle natuur- en milieuvrijwilligerswerk zien. Vrijwilligers die graag iets willen doen met natuur, landschap of milieu kunnen hier bekijken wat de mogelijkheden zijn....

Read more

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' wenst alle bezoekers van haar website een gezond en gelukkig 2003 toe. Ook dit jaar zullen we u informeren over de Eemvallei en zullen ervoor waken dat dit mooie landschappelijke gebied gespaard blijft van elke aantasting....

Read more

Provincie wil windmolens in de Eemvallei

De provincie Utrecht wil windmolens langs de Rijksweg A1 maar zij krijgt hiervoor niet bij alle gemeenten de handen op elkaar. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’, wel voorstander van deze duurzame energiebron is van mening dat in Eemvallei geen windmolens mogen komen omdat dit gebied in de Ecologische Hoofdstructuur ligt…...

Read more

Stichting op hoorzitting over Bestevaerterrein

Een bijna volle raadszaal in het Baarnse gemeentehuis. Dat gebeurde er tijdens de hoorzitting over het Baarnse Bestevaerterrein. Velen aanwezigen maakten hun bezwaar tegen de aanleg van een geasfalteerd speelterrein duidelijk, zoals ook het bestuurslid C.V. Koolmees dat namens de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ deed....

Read more

Eemlandhoeve in beeld

Boeren en burgers hebben elkaar ontmoet in de boerderij ‘Eemlandhoeve’ aan de Bisschopsweg in Bunschoten. Nicolette van Wilgenburg presenteerde die avond een prachtige diaserie over het polderlandschap. In de pauze was het de moeite waard langs de stands te lopen die over rietdekken, kaasmaken, kaarsenmaken en natuurlijk over verse melk…...

Read more

Duurzame Mobiliteit

Samen met de de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) denkt de stichting 'Behoud de Eemvallei' na over duurzame mobiliteit. In het gebied van de mobiliteit zijn er heel wat nieuwe uitdagingen die zowel op het vlak van de techniek/technologie liggen als op het vlak van het ruimtegebruik. Dit ruimtegebruik is…...

Read more

Positieve reacties Bestevaer-camping

Het persbericht in de media over de instandhouding van het natuurterrein van het voormalige Bestevaer-campingterrein in Baarn leverde de stichting 'Behoud de Eemvallei' zeer veel positieve reacties op. De stichting vindt dat dit terrein zijn prachtige staat moet behouden en dat er geen geasfalteerde speelvelden voor de oudere jeugd moeten…...

Read more

Interactieve presentatie bij Landbouwkundige Kring

Op uitnodiging van dr. J.H. Oudejans gaf de heer C.V. Koolmees, bestuurslid van de stichting 'Behoud de Eemvallei' in de Bilt voor de Landbouwkundige Kring Utrecht een presentatie over het ontstaan, de tegenwoordige status en toekomst van de Eemvallei. Het interactieve deel van de avond waarbij de aanwezigen vanuit de…...

Read more

Natuur in voormalige camping Bestevaer wordt bedreigd

Het mooie, voormalige campingterrein Bestevaer in Baarn wordt bedreigd. Het terrein is sinds 1974 geen camping meer maar een prachtig natuurterrein. Dit gebied zal de komende tijd onder zware druk komen te staan omdat het Baarnse college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om er voor de oudere jeugd o.a.…...

Read more

De Rugstreeppad op de vroegere camping Bestevaer

Rugstreeppadden danken hun naam aan de gele streep die over hun rug loopt. Meestal zijn ze overdag niet actief. De dieren verblijven dan in holletjes, bijv. in verlaten muizengangen. In de avondschemering worden ze weer actief en gaan op zoek naar voedsel, vooral spinnen en vliegen. Tijdens de paartijd -van…...

Read more

Ei van Columbus, het Agrarisch Natuurbeheer

Voor agrarisch natuurbeheer is in de provincie Utrecht is grote belangstelling. De Provincie heeft het ontwerp van het 'Beheersgebiedsplan Provincie Utrecht' al klaar. De nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) schreef dit Beheersgebiedsplan voor. De regeling is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van natuur en het landschap te versterken…...

Read more

Bede van een Koe

Dit stukje werd ingezonden door een donateur....

Read more

Lekker de Eemvallei in

Het Europese initiatief om één dag per jaar de auto te laten staan en lekker luchtig op de fiets te stappen of een wandeling te maken valt op zondag 22 september. Het landelijk motto dit jaar is 'Nederland krijgt lucht'. We mogen ons toch echt af en toe wel bewust…...

Read more

Grote Waternavel in de Eem

Sinds 1994 komt in de Nederlandse wateren de uit Noord-Amerika afkomstige waterplant, de 'Grote waternavel' voor. De plant boekt plaatselijk vaak massaal terreinwinst waardoor hij voor ernstige problemen kan zorgen. De watergangen raken volledig verstopt waardoor de lokale flora wordt verdrongen. De waterplant komt sinds een paar jaar ook in…...

Read more

Fietsboot met verteller aan boord

Op maandag 26 augustus a.s. vaart de streekkenner Joop Hoogerheijde met de Fietsboot vanaf Amersfoort via Soest mee naar Baarn. Hij zal dan vanaf het zonnedek iets vertellen over het Eemland-landschap, de rivier de Eem en de passagiers wijzen op allerlei wetenswaardigheden. Joop Hoogerheijde is voorzitter van de stichting 'Behoud…...

Read more

Nieuwe impulsen voor biologische landbouw

De provincie Utrecht werkt aan een operationeel plan om de biologische landbouw nieuwe impulsen te geven. Milieugedeputeerde Peter Rombouts opende onlangs daarvoor een themaochtend. In elk geval staat na deze ochtend vast, dat de biologische landbouw nog steeds 'in de lift' zit, met even een dip in 2001. De deelnemers…...

Read more

Onderzoek oeververbinding over Eem

Samen met het Gewest Eemland en de gemeente Soest laat de gemeente Amersfoort binnenkort een onderzoek uitvoeren naar een oeververbinding over de Eem. De keuze beperkt zich tot een fietsbrug of een fietsvoetveer. Onderzocht wordt welke locatie het meest geschikt is. Zo'n oeververbinding tussen Soest en Amersfoort-Noord is al jaren…...

Read more