Nieuws

Praten met Statencommissie over barrière tussen Eemvallei en Arkemheen

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ diende enige tijd geleden Bedenkingen (bezwaren) tegen het Ontwerp-streekplan 2005-2015 in. Het vervolg van de procedure was dat de stichting vandaag in het provinciehuis van Utrecht met de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ daarover van gedachten wisselde. De stichting is namelijk van mening dat de aanleg…...

Read more

Voorgenomen windturbinelocatie vol vogelleven

Op de locatie Bunschoten/Amersfoort langs de A1 waar het Utrechtse provinciebestuur torenhoge windturbines heeft gepland is sprake van een zeer rijk vogelleven. Dit bewijst wel deze op 3 september genomen foto van bivakkerende kieviten waarvan er daar duizenden zijn te zien. Deze vogelsoort heeft het elders in Nederland moeilijk maar…...

Read more

Stichting: “Rugstreeppadden-onderzoek onjuist uitgevoerd”

Tijdens een bijeenkomst in het Baarnse gemeentehuis lichtte wethouder Glastra van Loon het collegebesluit om een deel van het Baarnse Bestevaer-natuurterrein te laten asfalteren voor een basketballveld toe.De stichting is niet tegen een speelterrein maar wel eentje zonder asfalt....

Read more

Provincie Utrecht nu toch vraagtekens bij windturbines Eemvallei/ Deskundigen vinden windturbines schadelijker dan gedacht/ Eemvallei van internationale betekenis voor de kleine zwaan/

De conclusie van de top van de provincie Utrecht dat de Eempolders (Eemvallei) een perfecte plek is voor de bouw van twee keer vijf gigantische windturbines, is veel te voorbarig. De windturbines zijn veel schadelijker voor natuur en landschap dan gedacht. Dat blijkt uit toetsing van de onafhankelijke commissie voor…...

Read more

Plannenmakers voor Eemland aan de slag

Via een fotowedstrijd en een enquête kan iedereen zijn stem laten horen. Deze twee middelen worden gebruikt door de opstellers van het landschapsontwikkelingsplan (LOP) Eemland. De gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest zijn gestart met het opstellen van dit plan....

Read more

Steun de actie van BirdLife International en Vogelbescherming Nederland

In heel Europa verdwijnen akker- en weidevogels snel. Ons natuurlijk erfgoed gaat daarmee voorgoed verloren. Daarom is nú actie nodig om boeren te steunen die bijdragen aan het onderhouden en herstellen van de biodiversiteit. Ook moeten natuurvriendelijke landbouwmethoden worden ondersteund....

Read more

Prijswinnaars in nieuwe Paardentram

In stijl werd een tiental winnaars van de prijsvraag ontvangen op stalhouderij 'Klein Middelwijk’ te Soest. Zij hadden het aantal jaren dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ inmiddels bestaat juist geraden. De prijs, een rondrit van anderhalf uur in de nieuwe Paardentram door Soest en Soestduinen werd door iedereen zeer…...

Read more

De stichting “Behoud de Eemvallei” is zeer geschokt over het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht om windturbines in het nieuwe nationale landschap van de Eemvallei te plaatsen

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is zeer geschokt over de beslissing van Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht om windturbines in de Eemvallei -langs de A1- te plaatsen. GS gaat daarbij geheel voorbij aan de vele duizenden ingediende officiële bedenkingen uit Eemland. Tevens gaat GS voorbij aan de Nota’s…...

Read more

Nieuwe adviseur stichting “Behoud de Eemvallei”

Het adviseursbestand van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is versterkt met de komst van een nieuwe adviseur, de heer Drs M. Hofman. Hij is sociaal-geograaf en het bestuur van de stichting is opgetogen over zijn komst....

Read more

“Praten met de Staten” over Streekplan

Onder het motto ‘Praten met de Staten’’ kon tijdens een bijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis over Ontwerp- Streekplan van de provincie Utrecht worden gediscussieerd. Natuurlijk maakte de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk nogmaals nadrukkelijk naar voren te brengen dat plaatsing van windturbines onacceptabel is in…...

Read more

Schilderworkshop in weilanden Eemvallei Landschapsfonds Eem en Vallei

De stichting Landschapsfond ‘Eem en Vallei’ wilde iedereen uit Eemland inspireren om eens midden in een weiland van de Eemvallei te schilderen of te tekenen. Dus, lekker tussen het gras, koeien en kwetterende grutto’s. ‘Kijk eens goed om je heen en verbeeld wat je mooi vindt’ was het thema van…...

Read more

Landschapsfonds Eem en Vallei initiatiefvol voor de Eemvallei

De stichting Landschapsfonds Eem en Vallei is actief in Eemland en een deel van de Gelderse Vallei. In 2003 werd deze stichting opgericht en haar doel is om de natuur en cultuurlandschap voor burgers aantrekkelijk te maken. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan natuur en landschap en aan een…...

Read more

Komt u ook naar de publieksbijeenkomst over het Streekplan?

Op maandag 21 juni is iedereen in het Amersfoortse stadhuis van harte welkom bij de publieksbijeenkomst over het Streekplan. Deze bijeenkomst die om 19.30 uur begint is georganiseerd door de statencommissie ‘Ruimte en Groen’. In het eerste gedeelte brengen inleiders kort de dilemma’s naar voren die spelen bij de twee…...

Read more

Verzoek aan Kamercommissie VROM

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was zeer verbaasd over de onlangs gepresenteerde Nota ‘Ruimte’ die grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving van mens en dier en voor de groene ruimte. Zorgelijk is dat het Kabinet heeft besloten dat er niet meer ingesproken mag worden door organisaties en/of belanghebbenden. Echter…...

Read more

Visie rivier de Eem vastgesteld

Het plan van aanpak voor de door de Eemvallei stromende rivier de Eem is door Geduputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Het vaarwegbeheer, recreatie, natuur en landschap en cultuurhistorie moeten op elkaar worden afgestemd. Het plan dat de komende 10 jaar zal worden uitgevoerd omvat ook de aanleg van faunapassages en…...

Read more

Word donateur en win een rondrit in een Paardentram

Wie nu donateur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wordt en de vraag ‘Hoeveel jaren bestaat de stichting Behoud de Eemvallei’ goed beantwoord, maakt kans op 2 van de 10 beschikbare plaatsen in de Paardentram die op woensdag 7 juli om 18.30 uur vertrekt voor een prachtige 1½ uur durende rondrit…...

Read more

Buzzende weidehommels

Hommels komen in de Eemvallei voor en deze insecten spelen een grote rol bij de bestuiving van veel planten, zowel wilde als cultuurplanten. Ze behoren tot de bijen, hebben ook vier vleugels en leven in kolonies van 50 tot wel 600 individuen....

Read more

Amersfoort en de Eemvallei

De eerste keer dat de naam Amersfoort in een officieel stuk voorkomt was in 1028. Het werd toen Amersfoirde genoemd, een voorde of doorwaadbare plaats door de rivier de Amer, de huidige door de Eemvallei stromende rivierje de Eem. Hier kon men het lage en natte gebied goed oversteken naar…...

Read more

Gedeputeerde Streng doet veelbelovende uitspraak voor Eemvallei

De uitspraak van gedeputeerde Streng in het radioprogramma ‘De Stem van M’ op Radio M Utrecht is veelbelovend. De aanleg van drie van de vier geplande windturbineparken in de provincie Utrecht waaronder die van de Eemvallei, gaat volgens gedeputeerde Streng mogelijk niet door. Hij zei geschrokken te zijn van de…...

Read more

Oevers van de Eem weer netjes

De Baarnse watersportvereniging en de Amersfoortse watersportvereniging ‘Hemus’ hielden een grootscheepse schoonmaakactie langs de oevers van de Eem. Dit alles in het kader van de actie ‘Zomerschoon’ die eigenlijk pas over een maand begint maar vanwege het aankomend broedseizoen van watervogels en de uitbottende oeverbegroeiingen is de actie vervroegd. Zo’n…...

Read more