Nieuws

SBDE krijgt gelijk, provincie trekt herzieningsplan PRS/PRV voor nieuwe Soester boerderij in

Al in februari 2019 besloot de Soester gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel met daarop een nieuwe boerderij aan de zuidzijde van Peter van den Breemerweg in Soest....

Read more

Mooi grutto-jong

Onze fotograaf Jaap Vos heeft in natuurgebied de Slaag in Amersfoort een grutto jong geportretteerd. Dit natuurgebied ligt tussen de Eem en de Krachtwijkerweg....

Read more

VVP/SBDE dik tevreden met besluit Baarnse gemeenteraad

Het 'Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk' is tijdens de Baarnse raadsvergadering van 17 april 2019 van tafel gehaald door vrijwel de gehele gemeenteraad....

Read more

Aanvullende inspraak VVP/SBDE m.b.t. plannen paleis Soestdijk

Woensdag 10 april 2019 vond in de Baarnse gemeenteraad in het gemeentehuis een urenlang debat plaats van de gemeenteraad m.b.t. het Ruimtelijk Kader voor landgoed Paleis Soestdijk....

Read more

Grote zorgen rond plannen paleis Soestdijk

Woensdag 3 april 2019 vond de Baarnse raadsvergadering deze keer vanwege de verwachte grote opkomst in de Speeltuinvereniging Oosterkwartier plaats in plaats van in het gemeentehuis....

Read more

SBDE plaatst nieuw informatiebord Eemerwaard

Zaterdag 16 februari verving de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) het 14 jaar oude bord bij de Eemerwaard in Baarn door een nieuw duo-informatiebord met de tekst 'Natuurgebied' en 'Natuurnetwerk Nederland'....

Read more

Geen nieuwe boerderij voor André van Dorresteijn, Soester open landschap blijft behouden

Spraakmakend was donderdag 7 februari 2019 de Soester gemeenteraadsvergadering. Er werd een definitief besluit genomen over de aanvraag voor een nieuwe boerderij door en voor André van Dorrestein....

Read more

Soester open landschap van de Eemvallei dient behouden te blijven

Op donderdag 31 januari 2016 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht voor de Soester gemeenteraad. SBDE meent dat het Soester buitengebied beschermd dient te worden tegen o.a. verstening door de bouw van een nieuwe boerderij voor de heer André van Dorresteijn....

Read more

SBDE dient sterke zienswijze in tegen plan Baarnse reclamemast langs A1

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plan voor een 28m hoge reclamemast....

Read more

SBDE zeer bezorgd over waterkwaliteit de Eem

Vanuit diverse kanten komt informatie bij de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) binnen dat het zeer slecht gesteld is met de waterkwaliteit van de Eem....

Read more

Dramatische plannen voor Windturbines en Zonnevelden in Eemvallei

Uit diverse betrouwbare bronnen vernam de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) dat een aantal boeren in de Eempolder (Eemvallei) plannen maakt voor 200m hoge windturbines in hun weilanden....

Read more

Goudplevieren in Eemvallei

Natuurfotograaf Jaap Vos maakte op 29 september 2018 deze prachtige foto van een groep goudplevieren in de Noordpolder te Veld in Eemnes in het noordelijk deel van de Eemvallei. Ze maakten deel uit van een grotere groep van zo'n tweehonderd stuks....

Read more

Overduidelijk NEE tegen giga-reclamemast langs de A1

De Baarnse gemeenteraad heeft donderdagavond 26 september 2018 geweigerd een 'ontwerp-verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor het plaatsen van een torenhoge reclamemast met twee giga-grote reclameschermen langs de A1....

Read more

Doe mee met de Baarnse ‘Nacht van de Nacht 2018’

Wil je meelopen met Baarnaar Adriaan Voeten tijdens de gratis Baarnse 'Nacht van de Nacht'? Dat kan op zaterdag 27 oktober van 22.00 - 01.00 uur....

Read more

SBDE dient Zienswijze in tegen nieuwvestiging boerderij Peter van den Breemerweg in Soester polder

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is in actie gekomen om de Soester polder te beschermen. De provincie Utrecht wil boer André van Dorresteijn toestaan te verhuizen van de Insingerstraat naar de Peter van den Breemerweg in de Soester polder....

Read more

Verzoek terugplaatsing bord Nationaal Landschap ‘Arkemheen-Eemland’

Rijksweg A1 ter hoogte van Baarn is recent verbreed. In de zuidelijke berm stond het belangrijke bord van het Nationaal Landschap 'Arkemheen-Eemland' waarvan de Eemvallei deel uitmaakt....

Read more

Speelse jonge kiekendief voor de lens

Onze SBDE-fotograaf Jaap Vos ontdekte in de polder Zeldert in het Amersfoortse deel van de Eemvallei twee jonge kiekendieven....

Read more

Plan voor vreselijke reclamemast langs A1 in Baarn weggestemd door gemeenteraad

Tijdens de Baarnse gemeenteraadsvergadering op woensdag 4 juli besliste de gemeenteraad dat de 28m hoge reclamemast niet doorgaat. De stemming leverde 9 tegenstanders en 9 voorstanders op....

Read more

Nieuwe feiten tegen plaatsing Baarnse reclamemast Woensdag beslist de gemeenteraad

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) kan een reclamemast niet accepteren. Woensdag 4 juli nadert met rasse schreden. Dan zal omstreeks 20.00 uur in het Baarnse gemeentehuis door de gemeenteraad de beslissing worden genomen over het wel of niet plaatsen van een 28m hoge reclamemast met daaraan led reclameschermen van…...

Read more

SBDE wint rechtszaak tegen B&W Soest / SBDE bezwaarschrift tegen 30 parkeerplaatsen van Kringloop Soest in weiland nu weer in behandeling

Donderdag 17 mei diende de rechtszaak van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) tegen het college van B&W van Soest bij de Rechtbank Midden-Nederland/ afdeling Bestuursrecht....

Read more