Nieuws

SBDE nieuwe website

Het werd een keertje tijd. Twintig jaar lang gebruikte de Stichting Behoud de Eemvallei de 'oude' website die nu totaal is vernieuwd....

Read more

Een mooie toekomst voor paleis Soestdijk maar wel graag zonder de MeyerBergman Erfgoed Groep die natuur laat verdwijnen

Het Baarnse Bos en het Landgoed Soestdijk (paleis) worden gekenmerkt door hoge natuurwaarden en rust. Als de plannen van projectontwikkelaar 'MeyerBergman Erfgoed Groep’ bewaarheid worden krijgt niet alleen de natuurwaarde daar een grote knauw, het is voor altijd gedaan met de rust in het buitengebied dat deel uit maakt van…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei bestaat 20 jaar

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bestond 26 april 2020 twintig jaar. Al die jaren zette de stichting zich belangeloos in voor het behoud van het Eemvallei-landschap en haar flora en fauna....

Read more

SBDE-handhavingsverzoek tegen illegale houtzagerij en -opstallen in Stiltegebied Eemland te Eemnes

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) was stomverbaasd dat er in het Stiltegebied Eemland een houtzagerij in werking bleek te zijn. Palen werden er in de openlucht met gierende herrie verzaagd....

Read more

SBDE kreeg het voor elkaar om landschapsvervuilingen Soest weg te krijgen

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met succes een zaak over landschapsvervuiling aan de Hooiweg in Soest gevoerd. Via een handhavingsverzoek bij de gemeente en een rechtszaak bij de Rechtbank kreeg SBDE het via haar advocaat Willem-Friso Haagsma voor elkaar....

Read more

SBDE dient Zienswijze in tegen nieuwvestiging boerderij Peter van den Breemerweg in Soester polder

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is in actie gekomen om de Soester polder te beschermen. De provincie Utrecht wil boer André van Dorresteijn toestaan te verhuizen van de Insingerstraat naar de Peter van den Breemerweg in de Soester polder....

Read more

Pure natuurwinst, digitale reclamemast gaat nu echt niet door

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) is dik tevreden over de beslissing van de meerderheid van de Baarnse gemeenteraad. Zij stemde woensdag 25 september tegen de afgifte van een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' die de plaatsing van een reclamemast bij de A1 mogelijk had kunnen maken....

Read more

Zwerfvuil-drijfbalken Praamgracht sparen natuur en creëren nesthoop voor ringslangen

Veel ergernis is er altijd over zwerfvuil. Het vliegt vaak alle kanten ook maar belandt ook in het water. Sinds kort kon je zien wat er allemaal via de Praamgracht aan zwerfafval richting de Eem dreef....

Read more

Royal Park Live/ Paleis Soestdijk houdt geen rekening met Natuurwaarden

Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en vereniging Vrij Polderland (VVP) volgen kritisch de ontwikkelingen van Royal Park Live/ Paleis Soestdijk in Baarn....

Read more

SBDE krijgt gelijk, provincie trekt herzieningsplan PRS/PRV voor nieuwe Soester boerderij in

Al in februari 2019 besloot de Soester gemeenteraad om geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel met daarop een nieuwe boerderij aan de zuidzijde van Peter van den Breemerweg in Soest....

Read more

Mooi grutto-jong

Onze fotograaf Jaap Vos heeft in natuurgebied de Slaag in Amersfoort een grutto jong geportretteerd. Dit natuurgebied ligt tussen de Eem en de Krachtwijkerweg....

Read more

VVP/SBDE dik tevreden met besluit Baarnse gemeenteraad

Het 'Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk' is tijdens de Baarnse raadsvergadering van 17 april 2019 van tafel gehaald door vrijwel de gehele gemeenteraad....

Read more

Aanvullende inspraak VVP/SBDE m.b.t. plannen paleis Soestdijk

Woensdag 10 april 2019 vond in de Baarnse gemeenteraad in het gemeentehuis een urenlang debat plaats van de gemeenteraad m.b.t. het Ruimtelijk Kader voor landgoed Paleis Soestdijk....

Read more

Grote zorgen rond plannen paleis Soestdijk

Woensdag 3 april 2019 vond de Baarnse raadsvergadering deze keer vanwege de verwachte grote opkomst in de Speeltuinvereniging Oosterkwartier plaats in plaats van in het gemeentehuis....

Read more

SBDE plaatst nieuw informatiebord Eemerwaard

Zaterdag 16 februari verving de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) het 14 jaar oude bord bij de Eemerwaard in Baarn door een nieuw duo-informatiebord met de tekst 'Natuurgebied' en 'Natuurnetwerk Nederland'....

Read more

Geen nieuwe boerderij voor André van Dorresteijn, Soester open landschap blijft behouden

Spraakmakend was donderdag 7 februari 2019 de Soester gemeenteraadsvergadering. Er werd een definitief besluit genomen over de aanvraag voor een nieuwe boerderij door en voor André van Dorrestein....

Read more

Soester open landschap van de Eemvallei dient behouden te blijven

Op donderdag 31 januari 2016 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht voor de Soester gemeenteraad. SBDE meent dat het Soester buitengebied beschermd dient te worden tegen o.a. verstening door de bouw van een nieuwe boerderij voor de heer André van Dorresteijn....

Read more

SBDE dient sterke zienswijze in tegen plan Baarnse reclamemast langs A1

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plan voor een 28m hoge reclamemast....

Read more