Nieuws

Gemeente Amersfoort betrekt stichting bij ontwikkeling

Het bestuur van de stichting vertegenwoordigde de belangen van de Eemvallei tijdens een ochtendsessie die door de gemeente Amersfoort was georganiseerd. Tientallen genodigden uit diverse organisaties, spraken in het voormalige klooster 'Onze Lieve Vrouwe' te Amersfoort over de ontwikkelingen in het Amersfoortse deel van de Eemvallei....

Read more

Geen golfterrein bij Grote Melm in Soest

De gemeente Soest reageerde positief op de brief van de stichting 'Behoud de Eemvallei'. Met de Soester vereniging 'Vrij Polderland' maakte zij een vuist tegen de plannen voor een golfterrein (zie Laatste nieuws van 16 maart 2001) bij de Grote Melm te Soest. Bij het college van B en W…...

Read more

Sociaal-geografisch gebiedsstudie over de Eemvallei

De Eemvallei krijgt een deskundig sociaal-geografisch onderzoek. De stichting 'Behoud de Eemvallei' had enige tijd geleden bij de Universiteit van Utrecht daartoe een verzoek ingediend dat werd gehonoreerd. Onder begeleiding van Prof. drs. J. Hauer zal een student, verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van deze Universiteit, een sociaal-geografische gebiedsstudie…...

Read more

Plan voor Baarnse communicatiemast van 53 meter

De stichting 'Behoud de Eemvallei' vernam dat B en W Baarn het voornemen heeft om toestemming te verlenen voor een 53 meter hoge communicatiemast te Baarn, nabij de A1. Dit object zal het landschappelijk aanzicht van de Eemvallei aanzienlijke schade toebrengen waartegen de stichting zich zal verzetten. Dit heeft zij…...

Read more

Onverklaarbare houding B en W Baarn over schoorsteenverhoging vlakbij beschermd Baarns landschap

De eerder bij gemeente Eemnes ingediende aanvraag voor de verhoging van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentraleHogenbirk raakte niet alleen de gemeente Eemnes maar ook het op steenworp afstand gelegen Eembrugge en Baarn. De stichting 'Behoud de Eemvallei' gaf daarom begin maart al bij het Baarnse college van B en W,…...

Read more

Radio M ontlokt raadslid Den Dunnen belangrijke uitspraak

s-Middags stond 'Radio M' aan de voet van het bedrijf Hogenbirk te Eemnes. Daar troffen drie raadsleden van Eemnes, de heren H.Zoetman (VVD), J.G. den Dunnen (CDA) en E.M. van IJken (Dorpsbelang) en twee bestuursleden van de stichting 'Behoud de Eemvallei' Kees Koolmees en Joop Hoogerheijde elkaar. Interviewer Edwin Driessen…...

Read more

Koeien horen thuis in de Eemvallei

Als binnenkort de koeien in de Eemvallei weer terugkeren is de MKZ-crisis weer achter de rug. Een koe hoort nu eenmaal in de wei. Daar is het tenslotte toch voor geschapen. En het is goed voor het mooie plaatje van het landschap. Wist u dat koeien bijdragen aan een kringloop…...

Read more

Antwoord van college van B en W Eemnes op onze brief over de grote verhoging van de “Hogenbirk”-schoorsteen

Hierna kunt u de brief lezen die het college van B en W van de gemeente Eemnes naar aanleiding van onze zogeheten 'bedenkingen' naar de stichting stuurde. De stichting is van mening dat het college onbehoorlijk bestuur aan de dag legt, nl. zij is niet open genoeg geweest in de…...

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” bestaat al weer één jaar

De stichting heeft er al weer een jaartje op zitten en daar willen we natuurlijk even bij stilstaan. Het bestuur van de stichting en haar adviseurs hebben zich het afgelopen jaar voor 100% ingezet om het landschap van de Eemvallei te beschermen. De volgende zaken passeren dan de revue....

Read more

Gedeputeerde Staten kunnen verklaring van “geen bezwaar” nog weigeren

De stichting 'Behoud de Eemvallei' bezocht de raadsvergadering van Eemnes waar de bouwaanvraag voor verhoging naar 50 meter van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale van 'Hogenbirk' door de gemeenteraad helaas werd goedgekeurd. Niet alleen de politieke partij 'Dorpsbelang Eemnes' bood nog fel tegenstand maar ook andere partijen hadden zo hun…...

Read more

Geen tijd voor “Ruimtelijke visie Eemland” in raadsvergadering Eemnes

De Eemnesser 'Fractie Dorpsbelang' stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. de vraag aan het college van B en W: "Waarom is 'Ruimtelijke visie Eemland' niet op de raadsagenda was verschenen? Een dergelijk belangrijk stuk verdient meer dan een commissie-behandeling"....

Read more

Inspraak op “Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening” van VROM-minister Pronk

De 'Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening' van minister Pronk geeft aan dat ons land 300 à 400 vierkante kilometer land nodig heeft voor uitbreiding om woningen te bouwen. Rob Wiegers, de bekende ballonvaarder uit Soest sprak kortgeleden met een Ruimtelijke Ordening-expert, terwijl hij met een grote luchtballon boven Nederland zweefde: "Stoppen…...

Read more

Gebruik inspraakrecht bij commissie Ruimtelijke Ordening over “Schoorsteen Hogenbirk”

De stichting 'Behoud de Eemvallei' gebruikte het inspreekrecht bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Vanwege de aanvraag voor een immens hoge schoorsteenverhoging van 30 naar 50 meter van de asfaltcentrale 'Hogenbirk' te Eemnes. Die locatie ligt tussen Eembrugge en Baarn. De voorzitter van de stichting 'Behoud de Eemvallei' de heer J.…...

Read more

Verzoek aan Minister Brinkhorst om tegen MKZ in te enten. Een diervriendelijke veehouderij is wenselijk

De stichting 'Behoud de Eemvallei' is van mening dat het dierenwelzijn voorop moet staan bij de bestrijden van de virusziekte Mond- en Klauwzeer waardoor honderdduizenden dieren onnodig de dood worden ingejaagd. Daarom heeft de stichting er bij de minister Brinkhorst per brief op aangedrongen met inenten van alle koeien, schapen,…...

Read more

Adviseurbestand stichting “Behoud de Eemvallei” blijft maar groeien

De heer Mr. H.L. van Uchelen (jurist) is als vijfde adviseur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' toegetreden. Het bestuur is zeer verheugd met deze krachtige aanwinst....

Read more

Stichting wil geen natuuraantasting door nieuw golfterrein bij de Grote Melm te Soest

De stichting 'Behoud de Eemvallei' en de Soester vereniging 'Vrij Polderland' hebben besloten om bezwaar te maken tegen ingediende aanvraag voor een golfterrein bij de Grote Melm te Soest. De heer G. Floor, voorzitter van de golfvereniging 'Soestduinen' heeft een plan voor een nieuwe golfbaan bij de Grote Melm te…...

Read more

Actieve samenwerking met vereniging “Vrij Polderland”

De besturen van de stichting 'Behoud de Eemvallei' en de Soester vereniging 'Vrij Polderland' hebben op een zeer prettige wijze in Soest met elkaar kennis gemaakt. Afgesproken werd om in voorkomende gevallen met elkaar samen te werken....

Read more

Bezwaar tegen zeer hoge horizonvervuiler in Eemnes, vlakbij Baarn

De stichting 'Behoud de Eemvallei' waakt onafgebroken over de kwaliteit van de Eemvallei. Enige dagen geleden heeft de stichting 'Behoud de Eemvallei' namelijk bij het college van B en W van de gemeente Eemnes zogeheten 'schriftelijke bedenkingen' ingediend tegen een bouwaanvraag van de asfaltcentrale van het bedrijf 'Hogenbirk' Deze asfaltfabriek…...

Read more

Geen bebouwing “Eemerwaard” en GroenLinks zet misverstand recht

Het aan de rivier de Eem liggende 'Eemerwaard' blijft een natuur- en weidegebied. Het wordt niet opgeofferd aan woningbouw. Over dit prachtige gebied nam de Baarnse gemeenteraad op woensdag 21 februari 2001 het definitieve besluit: "De Eemerwaard blijft onbebouwd". Het is glashelder dat dit gebied op heel veel sympathie in…...

Read more

Politieke meerderheid tegen haalbaarheidsonderzoek woningbouw “Eemerwaard”. GroenLinks houdt haar eigen verkiezingsprogramma niet in de gaten

Het Ruimtegebruik in Baarn voor de komende jaren kwam in het Baarnse gemeentehuis tijdens de openbare behandeling van de raadscommissievergadering van 7 februari 2001 aan de orde. Het 'Programma 2001-2005 van het Panorama 2015 Baarn' werd onder voorzitterschap van de wethouder W.J. Lieberwerth behandeld. Ook de "Eemerwaard' en het terrein…...

Read more