Nieuws

Op bezoek bij de ledenvergadering van D66

Het bestuur mocht tijdens een vergadering van de Baarnse afdeling van D66, de stichting "Behoud de Eemvallei" voorstellen. Ook werd door de stichting een presentatie gegeven waarbij uitgebreid werd ingegaan op de gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de Eemvallei. De Baarnse fractie van D66 blijkt een duidelijk voorstander van het…...

Read more

Informatieavond van gemeente Baarn Volgens gemeenteambtenaar Kessels zegt de Provincie Utrecht:

"Tot hier en niet verder" De gemeentesecretaris van Baarn, de heer J. Wiegel beet op donderdag 16 november 2000 de spits af op de informatieavond van de gemeente Baarn. Op deze avond werden de burgers voorgelicht over de aankomende Burgerdebatten. Wiegel: - Al het "materiaal" afkomstig uit "Panorama 2015 Baarn"…...

Read more

B en W: “Onland mogelijke bouwlocatie van 300 woningen” De stichting “Behoud de Eemvallei” is voor het behoud van het Onland als natuurgebied (groene dorpsrand)

De Baarnsche Courant van 10 november 2000 meldde dat in de burgerdebatten rond Panorama 2015 de mogelijke bouwlocaties de tongen zullen losmaken. Stedenbouwkundig bureau Bokelman/Croonen heeft in Baarn gekeken naar uitbreidings-, inbreidings- en herbestemmingsmogelijkheden. Of het wenselijk is danwel gerealiseerd zal worden, is onderwerp van discussie in de ontwikkeling van…...

Read more

De burgerdebatten “Panorama 2015 Baarn” B en W maakt plannen maar gemeenteraad beslist

De abstracte toekomstvisie voor de gemeente Baarn, in het kader van Panorama 2015 Baarn, krijgt een vervolg. Deze algemene visie wordt op dit moment uitgewerkt in een gedetailleerd programma dat in samenspraak met de Baarnse bevolking, bedrijven en instellingen zal worden opgesteld. Een stukje van die "uitwerking" heeft al plaatsgevonden…...

Read more

Voorzitter Giezeman van het Kwaliteitsdebat: Kwaliteit is geen academische discussie maar gewoon een gevoel

Het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei bezocht op 8 november 2000 in "de Speeldoos", het zogeheten Kwaliteitsdebat van de gemeente Baarn. De voorzitter van dit debat, de heer W.G.M. Giezeman gaf in zijn inleiding aan dat kwaliteit geen academische discussie is maar gewoon een gevoel. Gemeentesecretaris, de heer…...

Read more

Alternatief voor het bouwen in het Onland-natuurgebied

In een dorp als Baarn dat helemaal voltooid is, laaien de discussies op. Als het niet het "gat van Lettenmeijer" is, dan zijn het wel de bomen in de laan naar kasteel Groeneveld. In zo'n gemeente is het erg lastig om goede keuzen te maken want ieder besluit dat je…...

Read more

Verdere kennismakingsgesprekken voor het Eemvallei-netwerk

Op de Eemlandhoeve aan de Bisschopsweg 5b te Bunschoten maakte het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" kennis met de vereniging Ark & Eemlandschap. Na een rondleiding door de educatieve boerderij, die voor iedereen een bezoek meer dan waard is, kregen wij na een goede uitleg over hun doelstellingen,…...

Read more

Amersfoortse PVDA-fractie: ” Voelen veel voor locatie bij het station”

Op 24 september ontving de Amersfoortse fietssite, op de vraag naar de opvatting van de Amersfoortse PvdA-fractie over de locatie Zeldert, de volgende reactie van Jelle Hekman, fractievoorzitter van de PvdA-fractie: "Onze fractie heeft deze maand de verschillende locaties voor het ziekenhuis besproken. Op grond van de huidige informatie die…...

Read more

Ecologisch vlees uit Eemland

Een aantal boeren uit het Eemland, o.a. de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5b te Bunschoten, hebben via het bedrijf Eemlandeco van initiatiefnemer Jaap Joost Kiela, de eerste stap gezet naar een Eemlands streekproduct op vleesgebied. Het is een combinatie van streekproduct en ecokeurmerk, waarbij de controle via de stichting "Keurmerk Alternatieve Landbouw"…...

Read more

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om het Onland-natuurgebied als wateropvangbekken voor extreem hoge waterstand van de Eem aan te wijzen

De stichting "Behoud de Eemvallei" wil niet pompen, maar ook niet verzuipen! Wel wil de stichting op sommige momenten in het Onland-natuurgebied natte voeten. Want pompen betekent, bouwen van woningen. Natte voeten zou betekenen dat het een natuurlijk gebied blijft ! De Eemvallei fungeert namelijk als een zeer groot wateropvangbekken…...

Read more

Wulp keert terug in de Eemvallei

De werkgroep "De Wulp" van de weidevogelbescherming Eemland verdient een grote pluim. Zij zorgde er voor dat in het Baarnse en Soester Eemland, meer nesten dan ooit zijn beschermd. In 1991 waren dit er nog maar 28 maar dit jaar scoorde de vereniging met het nieuwe record van 1100 nesten.…...

Read more

Drs R. Bloemers, fractieleider VVD Baarn: “De Eemvallei is een onaantastbare buffer”

De Baarnse VVD-fractieleider, de heer drs R. Bloemers verklaarde op vrijdag 6 oktober 2000 in de Baarnsche Courant......

Read more

Melkkoe hoort in de wei thuis en niet in de stal

Nu binnenkort de koeien weer op stal worden gezet en de weiden leeg raken, leek het ons gepast een stukje over deze veestapel te publiceren. Het werd geschreven door ir F.C. van der Schans en drs W.J. van der Weiden, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht…...

Read more

In gesprek met Waterschap Vallei en Eem

Op uitnodiging had de stichting "Behoud de Eemvallei" op dinsdag 26 september 2000 met het Waterschap Vallei en Eem, een gesprek over de toekomst en zienswijze van het Waterschap over de Eemvallei....

Read more

Groen Links doet haar groene naam eer aan. Nu meerderheid gemeenteraad tegen locatie Zeldert

Nu al tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad van Amersfoort af, die zich tegen de vestiging van het nieuwe ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert uitspreekt. Dat concludeert 'Fietsen rond Amersfoort' uit de e-mail die zij op 22 september ontving van fractievoorzitter David Mol van 'Groen Links'. Hoewel deze…...

Read more

Schriftelijke bedenkingen tegen het “Ontwerp Derde partiële streekplan van de Provincie Utrecht”, het zogenaamde Ruimte voor Ruimtebeleid

De provincie Utrecht legde onlangs het "Ontwerp Derde partiële herziening streekplan provincie Utrecht" ter inzage. Met deze herziening wordt een planologische regeling getroffen voor het zogenaamde "Ruimte voor Ruimtebeleid" in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, dus ook voor alle Eemvallei-gemeenten. De herziening maakt (onder bepaalde voorwaarden) de bouw…...

Read more

Stichting bij Radio M

Het bestuurslid Kees Koolmees van de stichting "Behoud de Eemvallei" was op 18 september 2000 in het praatprogramma "De Stem van M" van de radio- zender "Radio M" . Het programma werd opgenomen in het Amersfoortse theatercafé 'De Lieve Vrouw'. Door programmaker Edwin Driessen werden kritische vragen gesteld over de…...

Read more

Ook natuurgebied Onland is een retentiegebied Zee, rivieren en plensbuiten zorgen voor natte voeten van miljoenen

Op 31 augustus 2000 ontving staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) uit handen van een speciale "Commissie Waterbeheer 21e eeuw" een zeer opmerkelijk rapport. Deze commissie deelde harde klappen uit aan de overheden van hoog tot laag. De Vries: "Wij zijn de laatste jaren met onze rug naar het…...

Read more

CDA-fractie te Amersfoort is tegen komst nieuw ziekenhuis in de Eemvallei (polder Zeldert) en steunt de e-mailactie

De stichting Behoud de Eemvallei steunt en promoot de e-mailactie van de fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" tegen de komst van het nieuwe ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert. Het CDA Amersfoort heeft inmiddels al een zeer verstandig standpunt ingenomen. De CDA-fractievoorzitter mevrouw Herma Boom berichtte namelijk aan de fietswebsite het…...

Read more

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om versnippering door gemeenten van grote landschappelijke structuren te voorkomen

Op 11 augustus 2000 verzocht de stichting "Behoud de Eemvallei" aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (G.S.) om als hogere overheid, verantwoordelijkheid te nemen door er voor te waken, dat lagere overheden (gemeenten) er gezamenlijk voor kunnen zorgen, dat waardevolle grote ruimtelijke structuren (o.a. De Eemvallei) worden versnipperd. Zo'n ontwikkeling is…...

Read more