Nieuws

Donateur worden?

De kracht van stichting "Behoud de Eemvallei" zit in haar donateurs. Door uw donaties kan de stichting zich inzetten om de Eemvallei actief te beschermen en te behouden. De hoogte van uw donatie kunt u geheel zelf bepalen. Klik op de link bovenaan als u donateur wilt worden van stichting…...

Read more

Weer nieuwe adviseur erbij

De heer Dr. R.A. Samson (bioloog) is toegetreden als adviseur van de stichting "Behoud de Eemvallei"....

Read more

Steun de e-mailactie van de fietswebsite “Fietsen rond Amersfoort”

De fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" is een e-mailactie gestart tegen het voorgenomen bouwplan om in de fraaie polder "Zeldert", deeluitmakend van de Eemvallei, het nieuwe zeer grote ziekenhuis . Eemland. te bouwen. De stichting . Behoud de Eemvallei. steunt deze actie volledig en vraagt u een e-mail protest naar B…...

Read more

Protestbrief aan het Amersfoortse college van B en W.

Reeds op 20 juli werd een brief naar B en W van de gemeente Amersfoort gestuurd omdat dat zij plannen maakt, om aan en op de rivier de Eem in Amersfoort, woonvoorzieningen te realiseren. Nauwelijks een week later, constateerden wij dat B en W zeer grote bouwplannen heeft in het…...

Read more

Opnieuw waarschuwing aan college B en W van de gemeente Amersfoort van de stichting “Behoud de Eemvallei”

Begin juli heeft de stichting geageerd bij het Amersfoortse college van B en W op de plannen van de gemeente Amersfoort om aan de rivier de Eem, gelegen in het natuurgebied van de Eemvallei, woningen te bouwen.Daarna werd bekend gemaakt dat de gemeente Amersfoort een nieuw ziekenhuis Eemland wil gaan…...

Read more

Stichting op bezoek bij Radio 6fm

Radio 6fm is een nieuwe radiozender voor Blaricum, Laren en Eemnes maar is in heel Gooi- en Eemland te ontvangen. Programmaleider Erik Zoomers van Radio 6fm nodigde ons uit voor een kennismakingsgesprek in de studio in Hilversum....

Read more

Nota: Stadsperspectief Amersfoort 2015

Op 20 juli 2000 stuurden wij onderstaande brief naar B en W van de gemeente Amersfoort omdat zij plannen maken om aan de rivier de Eem (in de Eemvallei) woningen te bouwen. "Onlangs kwamen wij in het bezit van bovengenoemde nota. Wij zijn voornemens uw uitgangspunten en conclusies te toetsen…...

Read more

Aantal donateurs blijft groeien

Het aantal donateurs blijft groeien. Het bestuur ondervindt dat steeds meer mensen, de stichting een warm hart toedragen. Wij zijn daar heel blij mee want de kracht van de Stichting "Behoud de Eemvallei" zit immers in haar donateurs!...

Read more

Dialooggesprekken conceptvisie “Panorama 2015 Baarn” openbaar

Op 15 mei 2000 vroegen wij per brief aan B en W van de gemeente Baarn om de dialooggesprekken over het stuk "conceptvisie Panorama 2015 Baarn" van de opinionleaders openbaar te maken. De burgemeester had eerder in de Baarnsche Courant van 28 april aangegeven dat zij moeite had met het…...

Read more

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Gemeente Baarn heeft het conceptprogramma 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV) voor 1 juli 2000 bij de provincie Utrecht aangeboden zodat Baarn in aanmerking komt voor 2,5 miljoen gulden. Het concept-programma bevat een hoofdstuk "Kader en Visie", waarin de toekomstvisie op Baarn, zoals deze door de gemeenteraad op 28 juni 2000 is…...

Read more

Nieuwe adviseur van de stichting

De heer Prof. dr. G. A. Hoekveld is adviseur van de stichting "Behoud de Eemvallei" geworden....

Read more

Reacties op de ontwerpvisie tijdens gemeenteraadsvergadering

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei was aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering in het Baarnse gemeentehuis toen de "ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn" werd vastgesteld. De raadsleden gaven hun reacties op de ontwerpvisie. De heer Van Gurp (RPF/SGP/GVP) vond het "te voorzichtig" en "een basisstuk waar een volledige uitwerking voor…...

Read more

Ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn

De burgemeester geeft in de Baarnsche Courant van woensdag 14 juni aan dat zij, mede vanwege het hoge abstractieniveau, niet is teleurgesteld in de reacties (maar 96 van de bijna 25.000 inwoners) die door burgers zijn gegeven. Wij vinden dat de burgemeester indirect nu zelf erkent dat de "conceptvisie Panorama…...

Read more

Opening website “Eemvallei”

Opening Website "Eemvallei". Hoera, het is zover. Via de electronische snelweg kunnen we in het vervolg, up to date, u van alle informatie voorzien....

Read more

Stichtse Milieufederatie vermeld de Stichting in haar nieuwsbrief

De Stichtse Milieufederatie vermelde de oprichting van de stichting in haar nieuwsbrief. Op ons werd direct een beroep gedaan om als stichting bezwaar te maken tegen de komst van een kart-baan die men in een zogenaamde wild-corridor wil gaan aanleggen....

Read more

Antwoord enquete “Panorama 2015 Baarn” naar burgemeester en wethouders

Het bestuur stuurt haar antwoord op de enquete "Panorama 2015 Baarn" naar burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn....

Read more

Inspraak-bijeenkomst van concept-visie “Panorama 2015 Baarn”

Bezoek inspraak-bijeenkomst van de gemeente Baarn over de concept-visie "Panorama 2015 Baarn". In twee discussiegroepen werd van gedachten gewisseld en kwamen er ideeen op tafel. Ook de stichting gaf in elke groep, acte de presence en eiste dat het Onland-natuurgebied niet bebouwd zou worden....

Read more

Het bestuur bezoekt vergadering van de PvdA

Het bestuur bezoekt de vergadering van de PvdA in de basisschool 't Geerke aan de Talmalaan. Ook niet-leden waren welkom. Voorafgaand aan de discussie gaf wethouder P. Mohlman zijn visie. Woningbouw vond hij noodzakelijk maar de bouwlocatie stond voor hem niet vast. Wat hem betreft hoefde er in het Onland-natuurgebied…...

Read more

Proza over het Onland-natuurgebied in Baarnsche Courant

Door bestuurslid/penningsmeester Gert van de Horst werd op verzoek van de stichting Mooi Baarn in de Baarsche Courant, een stukje proza over het Onland-natuurgebied geschreven. Hij schreef zijn ervaringen in de vorm van een reis (wandel)verhaal op onder de titel " Een mooie zondagmorgen"....

Read more

Opening Rabo-bankrekening van de Stichting

Opening Rabo-bankrekening 379904993 t.n.v. stichting "Behoud de Eemvallei". De stichting heeft behoefte aan financiele steun van zowel donateurs maar ook van gulle gevers die de stichting een warm hart toedragen. Zonder uw steun beginnen we immers niets....

Read more