Nieuws

Dialooggesprekken conceptvisie “Panorama 2015 Baarn” openbaar

Op 15 mei 2000 vroegen wij per brief aan B en W van de gemeente Baarn om de dialooggesprekken over het stuk "conceptvisie Panorama 2015 Baarn" van de opinionleaders openbaar te maken. De burgemeester had eerder in de Baarnsche Courant van 28 april aangegeven dat zij moeite had met het…...

Read more

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Gemeente Baarn heeft het conceptprogramma 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV) voor 1 juli 2000 bij de provincie Utrecht aangeboden zodat Baarn in aanmerking komt voor 2,5 miljoen gulden. Het concept-programma bevat een hoofdstuk "Kader en Visie", waarin de toekomstvisie op Baarn, zoals deze door de gemeenteraad op 28 juni 2000 is…...

Read more

Nieuwe adviseur van de stichting

De heer Prof. dr. G. A. Hoekveld is adviseur van de stichting "Behoud de Eemvallei" geworden....

Read more

Reacties op de ontwerpvisie tijdens gemeenteraadsvergadering

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei was aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering in het Baarnse gemeentehuis toen de "ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn" werd vastgesteld. De raadsleden gaven hun reacties op de ontwerpvisie. De heer Van Gurp (RPF/SGP/GVP) vond het "te voorzichtig" en "een basisstuk waar een volledige uitwerking voor…...

Read more

Ontwerpvisie Panorama 2015 Baarn

De burgemeester geeft in de Baarnsche Courant van woensdag 14 juni aan dat zij, mede vanwege het hoge abstractieniveau, niet is teleurgesteld in de reacties (maar 96 van de bijna 25.000 inwoners) die door burgers zijn gegeven. Wij vinden dat de burgemeester indirect nu zelf erkent dat de "conceptvisie Panorama…...

Read more

Opening website “Eemvallei”

Opening Website "Eemvallei". Hoera, het is zover. Via de electronische snelweg kunnen we in het vervolg, up to date, u van alle informatie voorzien....

Read more

Stichtse Milieufederatie vermeld de Stichting in haar nieuwsbrief

De Stichtse Milieufederatie vermelde de oprichting van de stichting in haar nieuwsbrief. Op ons werd direct een beroep gedaan om als stichting bezwaar te maken tegen de komst van een kart-baan die men in een zogenaamde wild-corridor wil gaan aanleggen....

Read more

Antwoord enquete “Panorama 2015 Baarn” naar burgemeester en wethouders

Het bestuur stuurt haar antwoord op de enquete "Panorama 2015 Baarn" naar burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn....

Read more

Inspraak-bijeenkomst van concept-visie “Panorama 2015 Baarn”

Bezoek inspraak-bijeenkomst van de gemeente Baarn over de concept-visie "Panorama 2015 Baarn". In twee discussiegroepen werd van gedachten gewisseld en kwamen er ideeen op tafel. Ook de stichting gaf in elke groep, acte de presence en eiste dat het Onland-natuurgebied niet bebouwd zou worden....

Read more

Het bestuur bezoekt vergadering van de PvdA

Het bestuur bezoekt de vergadering van de PvdA in de basisschool 't Geerke aan de Talmalaan. Ook niet-leden waren welkom. Voorafgaand aan de discussie gaf wethouder P. Mohlman zijn visie. Woningbouw vond hij noodzakelijk maar de bouwlocatie stond voor hem niet vast. Wat hem betreft hoefde er in het Onland-natuurgebied…...

Read more

Proza over het Onland-natuurgebied in Baarnsche Courant

Door bestuurslid/penningsmeester Gert van de Horst werd op verzoek van de stichting Mooi Baarn in de Baarsche Courant, een stukje proza over het Onland-natuurgebied geschreven. Hij schreef zijn ervaringen in de vorm van een reis (wandel)verhaal op onder de titel " Een mooie zondagmorgen"....

Read more

Opening Rabo-bankrekening van de Stichting

Opening Rabo-bankrekening 379904993 t.n.v. stichting "Behoud de Eemvallei". De stichting heeft behoefte aan financiele steun van zowel donateurs maar ook van gulle gevers die de stichting een warm hart toedragen. Zonder uw steun beginnen we immers niets....

Read more

Kennismakingbrief van de stichting “Behoud de Eemvallei” naar de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu

Een kennismakingbrief van de stichting "Behoud de Eemvallei" werd verstuurd naar de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Burgemeester en wethouders van Baarn, Eemnes, Blaricum, Bunschoten, Soest en Amersfoort, de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland en de Commissarissen van de Koningin van deze provincies, het waterschap Vallei…...

Read more

Brief aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

Een brief van het bestuur van de stichting werd aan B en W van de gemeente Baarn verstuurd. De inhoud van de brief was, dat wij als opinionleader gehoord wilden worden. Een antwoord van B en W gaf aan dat wij als bestuur, zowel per brief als mondeling via de…...

Read more

Verspreiding van 700 folders

Verspreiding van 700 folders over de oprichting van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de Eemdal-Zuid....

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” officieel

Op het kantoor aan de Eemnesserweg te Baarn werd ten overstaan van notaris Mr P.A. Deelen de stichting "Behoud de Eemvallei" officieel in het leven geroepen. Het was een zonnige dag dat hopelijk staat voor succesvolle activiteiten van de stichting....

Read more

Inschrijving van de stichting bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland werd de stichting "Behoud de Eemvallei" onder nummer 32079571 ingeschreven....

Read more

Bestuursleden op bezoek bij Baarnsche Ziekenomroep

De bestuursleden Joop Hoogerheijde en Kees Koolmees kwamen in een directe uitzending van de Baarnsche Ziekenomroep waar zij overigens hartelijk werden ontvangen. Zij mochten iets vertellen, hoe het idee was ontstaan om een stichting te gaan oprichten en wat de ideeën waren voor de toekomst....

Read more