Nieuws

Het bestuur bezoekt vergadering van de PvdA

Het bestuur bezoekt de vergadering van de PvdA in de basisschool 't Geerke aan de Talmalaan. Ook niet-leden waren welkom. Voorafgaand aan de discussie gaf wethouder P. Mohlman zijn visie. Woningbouw vond hij noodzakelijk maar de bouwlocatie stond voor hem niet vast. Wat hem betreft hoefde er in het Onland-natuurgebied…...

Read more

Proza over het Onland-natuurgebied in Baarnsche Courant

Door bestuurslid/penningsmeester Gert van de Horst werd op verzoek van de stichting Mooi Baarn in de Baarsche Courant, een stukje proza over het Onland-natuurgebied geschreven. Hij schreef zijn ervaringen in de vorm van een reis (wandel)verhaal op onder de titel " Een mooie zondagmorgen"....

Read more

Opening Rabo-bankrekening van de Stichting

Opening Rabo-bankrekening 379904993 t.n.v. stichting "Behoud de Eemvallei". De stichting heeft behoefte aan financiele steun van zowel donateurs maar ook van gulle gevers die de stichting een warm hart toedragen. Zonder uw steun beginnen we immers niets....

Read more

Kennismakingbrief van de stichting “Behoud de Eemvallei” naar de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu

Een kennismakingbrief van de stichting "Behoud de Eemvallei" werd verstuurd naar de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Burgemeester en wethouders van Baarn, Eemnes, Blaricum, Bunschoten, Soest en Amersfoort, de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland en de Commissarissen van de Koningin van deze provincies, het waterschap Vallei…...

Read more

Brief aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

Een brief van het bestuur van de stichting werd aan B en W van de gemeente Baarn verstuurd. De inhoud van de brief was, dat wij als opinionleader gehoord wilden worden. Een antwoord van B en W gaf aan dat wij als bestuur, zowel per brief als mondeling via de…...

Read more

Verspreiding van 700 folders

Verspreiding van 700 folders over de oprichting van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de Eemdal-Zuid....

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” officieel

Op het kantoor aan de Eemnesserweg te Baarn werd ten overstaan van notaris Mr P.A. Deelen de stichting "Behoud de Eemvallei" officieel in het leven geroepen. Het was een zonnige dag dat hopelijk staat voor succesvolle activiteiten van de stichting....

Read more

Inschrijving van de stichting bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland werd de stichting "Behoud de Eemvallei" onder nummer 32079571 ingeschreven....

Read more

Bestuursleden op bezoek bij Baarnsche Ziekenomroep

De bestuursleden Joop Hoogerheijde en Kees Koolmees kwamen in een directe uitzending van de Baarnsche Ziekenomroep waar zij overigens hartelijk werden ontvangen. Zij mochten iets vertellen, hoe het idee was ontstaan om een stichting te gaan oprichten en wat de ideeën waren voor de toekomst....

Read more