Nieuws

350.000 jonge glasaaltjes in de Eem uitgezet

Dit massale aantal glasaaltjes die zullen uitgroeien tot palingen, is in de Eem uitgezet....

Read more

Ooievaars in natuurgebied de Eemerwaard

Zondagmiddag 18 maart, 2 dagen voordat de lente aanbreekt genieten deze twee ooievaars al van het zonnetje in natuurgebied de Eemerwaard in Baarn....

Read more

Primeur met Baarnse kerkuilenkast

Adriaan Voeten van 'Gaan en beleven.nl' en Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei brachten recent een bezoekje aan het boerenbedrijf van de familie Van den Hengel aan het Zuidereind 35 in Baarn....

Read more

Voorjaars fiets-event door de Eemvallei verzet

Voorjaars fiets-event door de Eemvallei was verzet maar deze is nu nu geen €10,- maar geheel gratis. Er kunnen max. 10 deelnemers mee....

Read more

Plan ‘Beleef de Eem’ is klinklare onzin

De Stichting Behoud de Eemvallei nam kennis van het artikel 'Beleef de Eem' in de Baarnsche Courant d.d. 16 februari. Een inwonertop bleek het onderwerp 'Beleef de Eem' te hebben opgeleverd. Een werkgroep zou nader onderzoek hebben verricht en concludeerde dat er behoefte bestaat aan een boulevard met bankjes en…...

Read more

Doe mee en ‘Stop de bouw van windturbines op land’

De Stichting Behoud de Eemvallei ondersteunt de petitie van dit burgerinitiatief. Volgens de planning van de overheid worden er door heel Nederland windturbines op land gebouwd. Deze zijn inmiddels hoger zijn dan de Euromast, veroorzaken overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling....

Read more

Terugblik 2017 en gewetensvraag aan de provincie Utrecht: ‘Gaat u het buitengebied Eemland kapot maken’

Met dit laatste artikel sluiten we 2017 af waarin we u kunnen zeggen dat we als Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op diverse fronten actief zijn geweest en er nu al nieuwe plannen voor 2018 worden gesmeed....

Read more

De Melksteeg, een nieuwe natuur-verbindingszone maar dan alleen zonder windturbines

Amersfoort wil een nieuwe natuur-verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei. De weidegrond daarvoor is al enige tijd geleden door Amersfoort aangekocht maar ligt in de gemeente Soest bij de A.P. Hilhorstweg....

Read more

Voorjaars fiets-event door de Eemvallei/ Wees er snel bij!

GAANenBELEVEN.nl neemt de uitdaging aan om samen met de Stichting Behoud de Eemvallei een natuurrijke en avontuurlijke fietstocht langs de Eem te organiseren....

Read more

Inspraak Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort/ gemeenteraad Baarn/ cijfers kloppen totaal niet

Peter Wichman zal namens de Stichting Behoud de Eemvallei tijdens de Baarnse gemeenteraadsvergadering (debat) in het Baarnse gemeentehuis inspreken op de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RVV), agendapunt 10. De inspraak zal ingaan op de onderwerpen 'Woningbouwprognoses' en de 'Zone Baarn - Amersfoort'....

Read more

Nieuwe SBDE-adviseur Jeroen Boom

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft een nieuwe adviseur mogen verwelkomen. Het is mr. drs. J. (Jeroen) Boom....

Read more

Nieuwe damwand Praamgracht wordt aangepast voor ringslangen

Op maandag 11 december 2018 kreeg de Stichting Behoud de Eemvallei informatie dat een bedrijf op het punt stond om palen en damwanden langs de Praamgracht te slaan, direct naast het wandel/fietspad....

Read more

B&W Soest vindt bezwaar SBDE niet-ontvankelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Soest heeft het bezwaarschrift van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) m.b.t. de aanleg van een parkeerplaats in een weiland (thv de Schans 2) in de landelijke polderrand van Soest niet-ontvankelijk verklaard....

Read more

SBDE wil einde aan verloedering landelijk gebied langs de Hooiweg in Soest

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het college van B&W van Soest gevraagd om haar wettelijke handhavingstaak uit te voeren. Wat is er aan de hand? Er zijn direct ten oosten van de Hooiweg in Soest drie grondeigenaren die hun grond gebruiken op een wijze die volledig in strijd is…...

Read more

Hartenkreet aan gemeenteraad Amersfoort: ‘Stem tegen windturbines op/nabij de Isselt, hou Eemvallei vrij’

De Stichting Behoud De Eemvallei en andere organisaties hebben vandaag een spoed-brandbrief verzonden naar de gemeenteraad van Amersfoort. De gemeenteraad beslist op dinsdag 26 september in een raadsvergadering of er wel of geen windturbines komen op/nabij de Isselt te Amersfoort....

Read more

Amersfoort blaast inspraak tegen plan windturbines compleet op

Toen de Stichting Behoud de Eemvallei wilde inspreken tegen de komst van 175m hoge windturbines op de Isselt, werd het inspreken door de voorzitter niet toegestaan. Zij deed alleen een kort interview en dat was het dan....

Read more

Ongestoord broeden in Stiltegebied Eemland levert broedsucces velduilen op

In het Stiltegebied Eemland van de Eemnesser polder, zijn twee nesten van velduilen in het open weilandengebied enige tijd geheim gehouden. Te veel aandacht zouden de broedsels kunnen verstoren....

Read more

SBDE wint proces bij Raad van State mbt Bestemmingsplan Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei is erg blij met de uitspraak van de Raad van State van vandaag waarbij het besluit van de gemeenteraad van Bunschoten van 10 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Eemdijk-Oost" is vernietigd....

Read more

Schip kapseist in de Eem en verliest kraan

In de Eem ligt het overslagschip 'Liesveld' afgemeerd dat via een lopende band de afgelopen tijd grond naar de wal bracht. Kennelijk is de grond bestemd voor de laatste dempingen van het 'Gat van Netten', een voormalige zandgat aan de Eem in Hoogland dat plasdras-natuurgebied moet worden voor de weidevogels.…...

Read more

Zwaar verontreinigde grond moet uit de dijk worden verwijderd

In het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem van het Waterschap Vallei en Veluwe, blijkt dat er verontreinigde grond is aangevoerd én verwerkt in een tweeënhalve kilometer lange dijk aan de Westdijk in Bunschoten....

Read more