Nieuws

Nieuwe damwand Praamgracht wordt aangepast voor ringslangen

Op maandag 11 december 2018 kreeg de Stichting Behoud de Eemvallei informatie dat een bedrijf op het punt stond om palen en damwanden langs de Praamgracht te slaan, direct naast het wandel/fietspad....

Read more

B&W Soest vindt bezwaar SBDE niet-ontvankelijk

Het college van burgemeester en wethouders van Soest heeft het bezwaarschrift van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) m.b.t. de aanleg van een parkeerplaats in een weiland (thv de Schans 2) in de landelijke polderrand van Soest niet-ontvankelijk verklaard....

Read more

SBDE wil einde aan verloedering landelijk gebied langs de Hooiweg in Soest

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het college van B&W van Soest gevraagd om haar wettelijke handhavingstaak uit te voeren. Wat is er aan de hand? Er zijn direct ten oosten van de Hooiweg in Soest drie grondeigenaren die hun grond gebruiken op een wijze die volledig in strijd is…...

Read more

Hartenkreet aan gemeenteraad Amersfoort: ‘Stem tegen windturbines op/nabij de Isselt, hou Eemvallei vrij’

De Stichting Behoud De Eemvallei en andere organisaties hebben vandaag een spoed-brandbrief verzonden naar de gemeenteraad van Amersfoort. De gemeenteraad beslist op dinsdag 26 september in een raadsvergadering of er wel of geen windturbines komen op/nabij de Isselt te Amersfoort....

Read more

Amersfoort blaast inspraak tegen plan windturbines compleet op

Toen de Stichting Behoud de Eemvallei wilde inspreken tegen de komst van 175m hoge windturbines op de Isselt, werd het inspreken door de voorzitter niet toegestaan. Zij deed alleen een kort interview en dat was het dan....

Read more

Ongestoord broeden in Stiltegebied Eemland levert broedsucces velduilen op

In het Stiltegebied Eemland van de Eemnesser polder, zijn twee nesten van velduilen in het open weilandengebied enige tijd geheim gehouden. Te veel aandacht zouden de broedsels kunnen verstoren....

Read more

SBDE wint proces bij Raad van State mbt Bestemmingsplan Eemdijk-Oost

De Stichting Behoud de Eemvallei is erg blij met de uitspraak van de Raad van State van vandaag waarbij het besluit van de gemeenteraad van Bunschoten van 10 december 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Eemdijk-Oost" is vernietigd....

Read more

Schip kapseist in de Eem en verliest kraan

In de Eem ligt het overslagschip 'Liesveld' afgemeerd dat via een lopende band de afgelopen tijd grond naar de wal bracht. Kennelijk is de grond bestemd voor de laatste dempingen van het 'Gat van Netten', een voormalige zandgat aan de Eem in Hoogland dat plasdras-natuurgebied moet worden voor de weidevogels.…...

Read more

Zwaar verontreinigde grond moet uit de dijk worden verwijderd

In het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem van het Waterschap Vallei en Veluwe, blijkt dat er verontreinigde grond is aangevoerd én verwerkt in een tweeënhalve kilometer lange dijk aan de Westdijk in Bunschoten....

Read more

Damwandproef zal dijken veiliger maken

Het Waterschap Vallei en Veluwe voert een unieke damwandproef uit. Er zijn in een weiland langs de Maten in Eemdijk twee proefdijken gemaakt die men door waterdruk zal laten bezwijken....

Read more

Ontwerpbestemmingsplan voor bouw nieuwe stal ingetrokken

In maart 2017 diende de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gezamenlijk een zienswijze in tegen het plan voor een stal bij Lange Brinkweg 87a te Soest, zie Zienswijze....

Read more

SBDE met Ruimtelijke inspraak voor Baarnse gemeenteraad

Op woensdag 21 juni 2017 werd de Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) in de Baarnse gemeenteraad behandeld. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) maakte gebruik van het inspraakrecht. SBDE-bestuurslid Aart Lokhorst wees de gemeenteraad op de veel te hoge Baarnse woningbouwprognoses in de RRV....

Read more

SBDE dient bezwaarschrift in tegen parkeerterrein Kringloop Soest

Het recent aangelegde parkeerterrein voor 30 auto’s in de weidse en groene Soester polderrand ter hoogte van De Schans 20 in Soest, zorgt voor een zeer ernstige landschapsaantasting....

Read more

Handen af van het unieke Soester poldergebied

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' (RRV)....

Read more

Bezige jonge kieviten in de Baarnse Eemerwaard

De Baarnse Eemerwaard is een vogelvriendelijk natuurgebied en aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels. Elk jaar neemt het aantal broedgevallen van kievit, grutto en tureluur toe....

Read more

VVP / SBDE zienswijze tegen plan aantasting Landelijk Gebied Soest

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’...

Read more

Een voor- en tegenstander van windturbines aan de rand van Amersfoort

Journalist Leo de Vries van het AD/Amersfoort interviewde Dirk Kramer van 'Duurzaam Soesterkwartier' en Kees Koolmees van de 'Stichting Behoud de Eemvallei'. Dirk is een voorstander en Kees een tegenstander van het plan voor windturbines aan de rand van Amersfoort....

Read more

Winters filmpje van Eemerwaard en Eem

De Eemerwaard in Baarn blijkt ook 's winters een aantrekkelijk pareltje te zijn. Baarnaar Adriaan Voeten filmde het. Rechts naast de Prachtgracht een filmblik op een deel van het Soester buitengebied langs de Praamgracht....

Read more

Het ‘Gat van Etten’ maakt plaats voor ideale plas/dras situatie voor weidevogels

Momenteel wordt de Melmplas, bijgenaamd het ‘Gat van Etten’ in vogelreservaat De Slaag gedempt met schone bagger uit de Eem....

Read more

Verrassend 2e plaats bij verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’

Secretaris Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei is blij verrast met de uitslag van de verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’ waarbij hij met 638 stemmen de 2e plaats behaalde....

Read more