Nieuws

Damwandproef zal dijken veiliger maken

Het Waterschap Vallei en Veluwe voert een unieke damwandproef uit. Er zijn in een weiland langs de Maten in Eemdijk twee proefdijken gemaakt die men door waterdruk zal laten bezwijken....

Read more

Ontwerpbestemmingsplan voor bouw nieuwe stal ingetrokken

In maart 2017 diende de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gezamenlijk een zienswijze in tegen het plan voor een stal bij Lange Brinkweg 87a te Soest, zie Zienswijze....

Read more

SBDE met Ruimtelijke inspraak voor Baarnse gemeenteraad

Op woensdag 21 juni 2017 werd de Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) in de Baarnse gemeenteraad behandeld. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) maakte gebruik van het inspraakrecht. SBDE-bestuurslid Aart Lokhorst wees de gemeenteraad op de veel te hoge Baarnse woningbouwprognoses in de RRV....

Read more

SBDE dient bezwaarschrift in tegen parkeerterrein Kringloop Soest

Het recent aangelegde parkeerterrein voor 30 auto’s in de weidse en groene Soester polderrand ter hoogte van De Schans 20 in Soest, zorgt voor een zeer ernstige landschapsaantasting....

Read more

Handen af van het unieke Soester poldergebied

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' (RRV)....

Read more

Bezige jonge kieviten in de Baarnse Eemerwaard

De Baarnse Eemerwaard is een vogelvriendelijk natuurgebied en aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels. Elk jaar neemt het aantal broedgevallen van kievit, grutto en tureluur toe....

Read more

VVP / SBDE zienswijze tegen plan aantasting Landelijk Gebied Soest

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’...

Read more

Een voor- en tegenstander van windturbines aan de rand van Amersfoort

Journalist Leo de Vries van het AD/Amersfoort interviewde Dirk Kramer van 'Duurzaam Soesterkwartier' en Kees Koolmees van de 'Stichting Behoud de Eemvallei'. Dirk is een voorstander en Kees een tegenstander van het plan voor windturbines aan de rand van Amersfoort....

Read more

Winters filmpje van Eemerwaard en Eem

De Eemerwaard in Baarn blijkt ook 's winters een aantrekkelijk pareltje te zijn. Baarnaar Adriaan Voeten filmde het. Rechts naast de Prachtgracht een filmblik op een deel van het Soester buitengebied langs de Praamgracht....

Read more

Het ‘Gat van Etten’ maakt plaats voor ideale plas/dras situatie voor weidevogels

Momenteel wordt de Melmplas, bijgenaamd het ‘Gat van Etten’ in vogelreservaat De Slaag gedempt met schone bagger uit de Eem....

Read more

Verrassend 2e plaats bij verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’

Secretaris Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei is blij verrast met de uitslag van de verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’ waarbij hij met 638 stemmen de 2e plaats behaalde....

Read more

Nieuwjaarswens en terugblik op 2016

De Stichting Behoud de Eemvallei wenst iedereen een voorspoedig 2017 toe. De unieke Eemvallei met zijn unieke flora en fauna verrijkt onze leefomgeving. Daarom is het alle moeite waard om het landschap te behouden en betere natuurdoelen na te streven....

Read more

SBDE bij Eemlandse boeren in de Deel

Zo’n 80 Eemlandse boeren waren op uitnodiging van Arnoud van Daatselaar van de paardenpensionstal 'de Heidehoek' naar partycentrum de Deel in Eemnes gekomen. Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft daar een presentatie gegeven over de ontstaansgeschiedenis van Eemland vanaf de voorlaatste ijstijd, de Saale tot nu....

Read more

SBDE feliciteert Ark & Eemlandschap met mooie prijs

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) reikt jaarlijks vier ’Gouden Mispels’ uit aan personen en/of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap....

Read more

Nieuwe natuurkansen voor polder de Kampen

Het Blaricumse buitengebied ‘de Kampen’ ligt in het noordwesten van de Eemvallei, grenzend aan het Eemmeer. In dit gebied gaan de kansen voor weidevogels zoals o.a de grutto en kievit enorm verbeteren. De weidevogels krijgen met name tijdens de broedtijd als het ware voorrang omdat de gronden duurzaam agrarisch beheerd…...

Read more

Open brief ‘Energie steken in Energie’

De verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland en de Stichtingen Mooi Baarn en Behoud de Eemvallei hebben gezamenlijk een Open brief ‘Energie steken in Energie’ gestuurd naar de gemeente Amersfoort, Soest, Nijkerk en de provincie Utrecht....

Read more

Inspraak tegen plan windturbines Amersfoort

Dinsdagavond 29 november 2016 spreken de verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland, de Stichting Mooi Baarn en de Stichting Behoud de Eemvallei te Amersfoort gezamenlijk in tegen de komst van windturbines....

Read more

Ontwerp-Geluidnota Eemnes na 6 maanden nog niet aangepast

Voor de tweede keer in 2016 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) op 21 november 2016 gebruik van haar inspraakrecht in het gemeentehuis van Eemnes over hetzelfde onderwerp. Het betrof de ‘Ontwerp Geluidnota Eemnes’...

Read more

Gevaarlijke bagger uit baggerdepot Baarn wordt afgevoerd

Na een strijd van ruim drieënhalf jaar gaat de afvoer van de zwaar verontreinigde bagger uit het baggerdepot aan de Achter Eemlandsweg in Baarn uiteindelijk toch beginnen. De Stichting Behoud de Eemvallei die het proces bij de Raad van State daarover won omdat de zwaar verontreinigde bagger daar niet mocht…...

Read more

Brandbrief naar provincie Utrecht en gemeente Amersfoort

De verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland en de Stichting Behoud de Eemvallei hebben een brandbrief gestuurd naar de provincie Utrecht maar ook naar de gemeente Amersfoort....

Read more