Nieuws

Presentatie over Eemvallei in kasteel Groeneveld

De Stichting Mooi Baarn hield op zaterdag 5 november 2016 een symposium in kasteel Groeneveld in Baarn. De stichting bestond 20 jaar en dat werd op een passende wijze gevierd met ruim 120 toegestroomde aanwezigen. Kees Koolmees van de stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gaf een presentatie met tientallen foto's…...

Read more

Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, Vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei)....

Read more

Filmopname Stiltegebied Eemland

Vanuit de Randstedelijke Rekenkamer kreeg Public Cinema de opdracht om een film te maken over het beleid - 'Hoe om te gaan met Stiltegebieden'. Het zal een neutrale en objectieve film worden waarbij enkele casussen uit de praktijk worden belicht om te laten zien wat voor een invloed, of uitwerking…...

Read more

Provincie Utrecht verpest het landschap van de Eemvallei

De provincie is bezig met de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Beide zijn wettelijk bindend voor gemeentelijke bestemmingsplannen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft twee zienswijzen ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht....

Read more

SBDE verzoekt Amersfoort af te zien van Zonneweide en Windturbines

Amersfoort heeft een plan voor een grote Zonneweide voor tienduizenden zonnepanelen in twee weilanden aan de Oude Lodijk in Hoogland-West. De planlocatie is ongeveer acht voetbalvelden groot. Door plaatsing zal er sprake zijn van een ernstige landschapsvervuiling in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland....

Read more

Inspraak SBDE op Ontwerp Nota Geluidbeleid gemeente Eemnes

Zodra Eemnes uit het gareel dreigt te lopen, laat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) haar zweepje knallen om Eemnes weer tot de orde te roepen. Achterliggende gedachte daarvan is steeds om het Eemnesser deel van de Eemvallei te beschermen en niet te laten afglijden tot een buitengebied waar niet…...

Read more

SBDE dringt aan op nieuw besluit Baarns baggerdepot

Al ruim 15 maanden geleden deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het college van burgemeester en wethouders van Baarn (B&W) een nieuw besluit moest nemen over het baggerdepot in de Baarnse polder. Het eerdere besluit voor een Omgevingsvergunning voor het baggerdepot was door de RvS vernietigd na…...

Read more

SBDE wil dat Bunschoten windturbines uit haar bestemmingsplan schrapt

Het college van B&W van Bunschoten is bezig om haar 'Bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten' dat in de Eemvallei (Eemland) ligt, aan te passen. Daarvoor lag een 'Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten' ter inzage waarop inspraak mogelijk was. In deze voorfase van de bestemmingsplanwijziging heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) een uitgebreide…...

Read more

SBDE zeer verontrust om illegaal ingrijpen in Baarns baggerdepot

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) ontdekte op zaterdag 9 april 2016 dat de bagger in het baggerdepot in de weilanden van de polder aan de Achter Eemlandsweg in Baarn, voor ongeveer de helft was afgevlakt door een graafmachine....

Read more

Succesvolle weidevogelbescherming in de Eemerwaard

Het broedseizoen in de Eemerwaard is door het aangename weer losgebroken. Nog nooit zijn er in dit Baarnse natuurgebied aan de Eem zoveel kieviten, grutto's en tureluurs gesignaleerd, naar schatting wel zo'n dertig....

Read more

SBDE in beroep bij Raad van State mbt bestemmingsplan Eemdijk-Oost

De stichting Behoud de Eemvallei kan zich niet verenigen met het Bestemmingsplan Eemdijk-Oost dat een nieuwe woonwijk in Eemdijk/gemeente Bunschoten mogelijk moet maken....

Read more

Vogelboulevard ‘De Slaag’

Op de Krachtwijkerweg in het Amersfoortse deel van de Eemvallei is een vogelboulevard aangelegd. De oude klinkerbestrating is verdwenen. De nu aangebrachte betonnen verharding is wel iets minder fraai dan de oude weg. Maar bij gebruik van deze nieuwe geluidsarme weg zal de fauna amper worden verstoord. Helaas is de…...

Read more

Een eeuw geleden, de Watersnoodramp 13/14 januari 1916 in de Eemvallei

Vanaf de 12e eeuw legde de bevolking voor haar eigen veiligheid langs de Eem maar ook langs de Zuiderzeekust bij Eemnes en Bunschoten, zeedijken aan. De bevolking in de Eemvallei moest tegen dreigend zeegeweld worden beschermd....

Read more

Plan voor Zonneveld in Eemvallei afgeblazen

Het college van B&W van Eemnes heeft het plan voor een 'Zonneveld' van 1850 m lang en 100m breed en gelegen langs de Rijksweg A1, bestemd voor duizenden zonnepanelen in de Eemvallei, afgeblazen. Het college schrapt het besluit om een bestemmingsplanwijziging daarvoor voor te bereiden....

Read more

Nieuwjaarswens met passie voor 2016 maar ook terugblikkend op 2015

Allereerst wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) iedereen een fijn, gezond en liefdevol 2016 toe. En natuurlijk bedanken wij onze donateurs voor hun financiële steun. Het jaar 2015 was voor SBDE succesvol. Allerlei zaken passeerden de revue zoals o.a. de gewonnen rechtszaak bij de Raad van…...

Read more

SBDE krijgt gelijk, afvoer baggerdepot, Eemvallei weer schoner

Helaas zijn de verwachtingen van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met betrekking tot de kwaliteit van de bagger in het baggerdepot in de Baarnse Eempolder uitgekomen....

Read more

SBDE pleitte voor afzien van één van de twee zonnevelden

Dinsdag 7 december 2015 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht in het gemeentehuis Eemnes op het plan voor twee zonnevelden (32.500 zonnepanelen) in Eemnes. Eén van de twee zonnevelden ligt in de Eemvallei....

Read more

Grutto verkozen tot Nationale Vogel

De afgelopen tijd was voor het eerst de verkiezing gaande voor de Nationale Vogel. Het was een actie van het Vara-programma 'Vroege Vogels' i.s.m. met Vogelbescherming Nederland. Ook de stichting Behoud de Eemvallei ondersteunde deze actie....

Read more

Help mee en maak de grutto tot winnende Nationale Vogel van Nederland

De grutto kan niet zonder Nederland, de vogelsoort voelt er zich helemaal thuis. Van alle grutto's in Noordwest-Europa broedt maar liefst 90% in Nederland. Daar moeten we heel zuinig en trots op zijn. Met duizenden keren ze vanaf begin februari terug uit West-Afrika waar ze altijd overwinteren. De uitgeputte vogels…...

Read more

Gemeente Eemnes gaat respectloos om met regels Stiltegebied

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat de gemeente Eemnes de andere kant op keek op het moment dat de wettelijke regels met betrekking tot geluidsnormen in het Stiltegebied Eemland door veel deelnemers aan een gondelvaart met voeten werden getreden....

Read more