Nieuws

Vogelboulevard ‘De Slaag’

Op de Krachtwijkerweg in het Amersfoortse deel van de Eemvallei is een vogelboulevard aangelegd. De oude klinkerbestrating is verdwenen. De nu aangebrachte betonnen verharding is wel iets minder fraai dan de oude weg. Maar bij gebruik van deze nieuwe geluidsarme weg zal de fauna amper worden verstoord. Helaas is de…...

Read more

Een eeuw geleden, de Watersnoodramp 13/14 januari 1916 in de Eemvallei

Vanaf de 12e eeuw legde de bevolking voor haar eigen veiligheid langs de Eem maar ook langs de Zuiderzeekust bij Eemnes en Bunschoten, zeedijken aan. De bevolking in de Eemvallei moest tegen dreigend zeegeweld worden beschermd....

Read more

Plan voor Zonneveld in Eemvallei afgeblazen

Het college van B&W van Eemnes heeft het plan voor een 'Zonneveld' van 1850 m lang en 100m breed en gelegen langs de Rijksweg A1, bestemd voor duizenden zonnepanelen in de Eemvallei, afgeblazen. Het college schrapt het besluit om een bestemmingsplanwijziging daarvoor voor te bereiden....

Read more

Nieuwjaarswens met passie voor 2016 maar ook terugblikkend op 2015

Allereerst wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) iedereen een fijn, gezond en liefdevol 2016 toe. En natuurlijk bedanken wij onze donateurs voor hun financiële steun. Het jaar 2015 was voor SBDE succesvol. Allerlei zaken passeerden de revue zoals o.a. de gewonnen rechtszaak bij de Raad van…...

Read more

SBDE krijgt gelijk, afvoer baggerdepot, Eemvallei weer schoner

Helaas zijn de verwachtingen van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) met betrekking tot de kwaliteit van de bagger in het baggerdepot in de Baarnse Eempolder uitgekomen....

Read more

SBDE pleitte voor afzien van één van de twee zonnevelden

Dinsdag 7 december 2015 maakte de Stichting Behoud de Eemvallei gebruik van het inspraakrecht in het gemeentehuis Eemnes op het plan voor twee zonnevelden (32.500 zonnepanelen) in Eemnes. Eén van de twee zonnevelden ligt in de Eemvallei....

Read more

Grutto verkozen tot Nationale Vogel

De afgelopen tijd was voor het eerst de verkiezing gaande voor de Nationale Vogel. Het was een actie van het Vara-programma 'Vroege Vogels' i.s.m. met Vogelbescherming Nederland. Ook de stichting Behoud de Eemvallei ondersteunde deze actie....

Read more

Help mee en maak de grutto tot winnende Nationale Vogel van Nederland

De grutto kan niet zonder Nederland, de vogelsoort voelt er zich helemaal thuis. Van alle grutto's in Noordwest-Europa broedt maar liefst 90% in Nederland. Daar moeten we heel zuinig en trots op zijn. Met duizenden keren ze vanaf begin februari terug uit West-Afrika waar ze altijd overwinteren. De uitgeputte vogels…...

Read more

Gemeente Eemnes gaat respectloos om met regels Stiltegebied

De Stichting Behoud de Eemvallei is van mening dat de gemeente Eemnes de andere kant op keek op het moment dat de wettelijke regels met betrekking tot geluidsnormen in het Stiltegebied Eemland door veel deelnemers aan een gondelvaart met voeten werden getreden....

Read more

Nieuwbouwplan in Stiltegebied Eemdijk onacceptabel

Het college van B&W van Bunschoten-Spakenburg heeft voor het unieke dorpje Eemdijk een uitermate slecht plan ontwikkeld. Met het ‘Ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost’ wenst het college een nieuwbouwwijk ‘Eemdijk-Oost’ voor 64 woningen te realiseren....

Read more

Vereniging Vrij Polderland wint rechtszaak bij de Raad van State tegen windturbines in de polder

De Vereniging Vrij Polderland uit Soest heeft op in juni 2015 haar gelijk gekregen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De gemeente Soest had een plan goedgekeurd voor windturbines bij agrarische bedrijven in de polder. De gemeente vond dat zoiets niet in strijd was met haar eigen bestemmingsplan…...

Read more

Straks weer veilig naar de overkant van sluisje Eemnes

Bij het eeuwenoude Eemnesser sluisje in Eemnes is het altijd leuk oversteken. Dat kan alleen wandelend of per fiets. Op dit moment is het sluisje niet overbrugd want het smalle bruggetje is door werknemers van het Waterschap Vallei en Veluwe tijdelijk verwijderd....

Read more

Soest past plan Hooiweg 2 aan na zienswijze SBDE

Voor het perceel aan de in de Eemvallei gelegen Hooiweg 2 in Soest had de gemeente Soest een ontwerpwijzigingsplan voor de realisering van een kleinschalige woonzorgboerderij, bestaande uit 25 zorgwoningen gemaakt. Daarvoor zouden de agrarische opstallen van de boerderij moeten worden afgebroken....

Read more

Zitbank aan de Eem compleet uitgebrand

Tweede Paasdag brandde ’s nachts een gemeentelijke zitbank aan de Eem in Baarn tot de grond toe af. Het is al de zoveelste groene zitbank van kunststof langs de Eemerwaard aan de Eemzijde die aan de vlammen ten prooi valt....

Read more

Vuurwerkvergunning naast Stiltegebied in Eemnes herroepen Eemnes op de vingers getikt

B&W van Eemnes hebben op 24 februari de evenementenvergunning d.d. 26 september 2014 voor een commerciële vuurwerkdemonstratie voor het vuurwerkbedrijf De Witte Tentenverhuur herroepen èn alsnog geweigerd. De Advies Commissie voor Bezwaarschriften (hierna: commissie) had dat aan de burgemeester van Eemnes geadviseerd n.a.v. het door de Stichting Behoud de Eemvallei…...

Read more

Geen toegang in weilanden vanwege broedgebieden weidevogels

Het weidegebied aan de Soesterzijde langs het water van de Praamgracht strekt zich uit vanaf het Bremeentje tot aan de Eem. Dat boerenland is een broedparadijs voor veel weidevogels zoals grutto’s en kieviten. De grutto’s zijn recent uit West-Afrika teruggekeerd. Het boerenland dat deels op Baarns- en deels op Soestergrondgebied…...

Read more

Milieuorganisaties luiden noodklok over plan Mercedes-museum aan de Eem

De Stichting Behoud de Eemvallei en vier andere milieuorganisaties, namelijk de Vereniging vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Vereniging Natuurmonumenten/beheereenheid Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Stichting Mooi Baarn, sluiten de rijen en binden de strijd aan tegen het plan voor een torenhoog Mercedes-museum, annex horeca- en evenementencomplex aan…...

Read more

SBDE wint hoger beroep bij Raad van State over baggerdepot

Bijna 2 jaar is de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en haar advocaat mr. Jasper Neefe bezig geweest met de rechtszaken tegen het baggerdepot Baarn. Op 3 februari jl. oordeelde de Raad van State dat het hoger beroep van de SBDE tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gegrond is....

Read more

Het afgelopen jaar in vogelvlucht

De stichting Behoud de Eemvallei was in 2014 druk om de Eemvallei te beschermen. Ongelooflijk dat dit keer op keer weer nodig blijkt te zijn. Zo ging de stichting bij gemeente Eemnes in bezwaar vanwege een schaamteloze commerciële vuurwerkdemonstratie in Eemnes vlakbij het 'Stiltegebied Eemnes'. Ook kon de stichting een…...

Read more

Stichting en buurman Van IJken redden weiland in Eembrugge

De gemeente Eemnes gaf recent een omgevingsvergunning af aan het bedrijf Sterk Midden Nederland B.V. voor de bedrijfsopslag van stalen damwanden en balken voor een periode van drie jaar. Eventueel zou de vergunning zelfs naar vijf jaar kunnen worden opgerekt. Volgens de stichting Behoud de Eemvallei zou die opslag niet…...

Read more