Nieuws

Nieuwbouwplan in Stiltegebied Eemdijk onacceptabel

Het college van B&W van Bunschoten-Spakenburg heeft voor het unieke dorpje Eemdijk een uitermate slecht plan ontwikkeld. Met het ‘Ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost’ wenst het college een nieuwbouwwijk ‘Eemdijk-Oost’ voor 64 woningen te realiseren....

Read more

Vereniging Vrij Polderland wint rechtszaak bij de Raad van State tegen windturbines in de polder

De Vereniging Vrij Polderland uit Soest heeft op in juni 2015 haar gelijk gekregen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De gemeente Soest had een plan goedgekeurd voor windturbines bij agrarische bedrijven in de polder. De gemeente vond dat zoiets niet in strijd was met haar eigen bestemmingsplan…...

Read more

Straks weer veilig naar de overkant van sluisje Eemnes

Bij het eeuwenoude Eemnesser sluisje in Eemnes is het altijd leuk oversteken. Dat kan alleen wandelend of per fiets. Op dit moment is het sluisje niet overbrugd want het smalle bruggetje is door werknemers van het Waterschap Vallei en Veluwe tijdelijk verwijderd....

Read more

Soest past plan Hooiweg 2 aan na zienswijze SBDE

Voor het perceel aan de in de Eemvallei gelegen Hooiweg 2 in Soest had de gemeente Soest een ontwerpwijzigingsplan voor de realisering van een kleinschalige woonzorgboerderij, bestaande uit 25 zorgwoningen gemaakt. Daarvoor zouden de agrarische opstallen van de boerderij moeten worden afgebroken....

Read more

Zitbank aan de Eem compleet uitgebrand

Tweede Paasdag brandde ’s nachts een gemeentelijke zitbank aan de Eem in Baarn tot de grond toe af. Het is al de zoveelste groene zitbank van kunststof langs de Eemerwaard aan de Eemzijde die aan de vlammen ten prooi valt....

Read more

Vuurwerkvergunning naast Stiltegebied in Eemnes herroepen Eemnes op de vingers getikt

B&W van Eemnes hebben op 24 februari de evenementenvergunning d.d. 26 september 2014 voor een commerciële vuurwerkdemonstratie voor het vuurwerkbedrijf De Witte Tentenverhuur herroepen èn alsnog geweigerd. De Advies Commissie voor Bezwaarschriften (hierna: commissie) had dat aan de burgemeester van Eemnes geadviseerd n.a.v. het door de Stichting Behoud de Eemvallei…...

Read more

Geen toegang in weilanden vanwege broedgebieden weidevogels

Het weidegebied aan de Soesterzijde langs het water van de Praamgracht strekt zich uit vanaf het Bremeentje tot aan de Eem. Dat boerenland is een broedparadijs voor veel weidevogels zoals grutto’s en kieviten. De grutto’s zijn recent uit West-Afrika teruggekeerd. Het boerenland dat deels op Baarns- en deels op Soestergrondgebied…...

Read more

Milieuorganisaties luiden noodklok over plan Mercedes-museum aan de Eem

De Stichting Behoud de Eemvallei en vier andere milieuorganisaties, namelijk de Vereniging vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, Vereniging Natuurmonumenten/beheereenheid Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Stichting Mooi Baarn, sluiten de rijen en binden de strijd aan tegen het plan voor een torenhoog Mercedes-museum, annex horeca- en evenementencomplex aan…...

Read more

SBDE wint hoger beroep bij Raad van State over baggerdepot

Bijna 2 jaar is de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en haar advocaat mr. Jasper Neefe bezig geweest met de rechtszaken tegen het baggerdepot Baarn. Op 3 februari jl. oordeelde de Raad van State dat het hoger beroep van de SBDE tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland gegrond is....

Read more

Het afgelopen jaar in vogelvlucht

De stichting Behoud de Eemvallei was in 2014 druk om de Eemvallei te beschermen. Ongelooflijk dat dit keer op keer weer nodig blijkt te zijn. Zo ging de stichting bij gemeente Eemnes in bezwaar vanwege een schaamteloze commerciële vuurwerkdemonstratie in Eemnes vlakbij het 'Stiltegebied Eemnes'. Ook kon de stichting een…...

Read more

Stichting en buurman Van IJken redden weiland in Eembrugge

De gemeente Eemnes gaf recent een omgevingsvergunning af aan het bedrijf Sterk Midden Nederland B.V. voor de bedrijfsopslag van stalen damwanden en balken voor een periode van drie jaar. Eventueel zou de vergunning zelfs naar vijf jaar kunnen worden opgerekt. Volgens de stichting Behoud de Eemvallei zou die opslag niet…...

Read more

Geen gevolg aan handhavingsverzoeken om illegale vuurwerkdemonstratie te stoppen

Ondanks de handhavingsverzoeken van de Stichting Behoud de Eemvallei aan zowel de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) als aan de gemeente Eemnes ging de vuurwerkdemonstratie op vrijdag 26 september voor de klanten van het vuurwerkbedrijf ‘Witte Tentenverhuurbedrijf’ toch gewoon door.  ...

Read more

Bezwaarschrift en handhavingsverzoek vuurwerkevenement Stiltegebied Eemnesser polder

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft op woensdag 24 september een bezwaarschrift bij het college van B&W van Eemnes ingediend. De reden is dat de stichting van mening is dat het op vrijdag 26 mei geplande vuurwerkevenement aan de rand van het Stiltegebied Eemland, illegaal is....

Read more

Vuurwerkherrie in Stiltegebied Eemnesser polder

Het Stiltegebied van Eemnes lijkt vrijdagavond 26 september tot een vreselijk lawaaigebied te worden ‘omgetoverd’. Aan een Eemnesser vuurwerkbedrijf is namelijk toestemming verleend voor een commerciële vuurwerk-demonstratie aan haar afnemers op en bij het evenemententerreintje aan de Wakkerendijk....

Read more

Baarns baggerdepot in Eemvallei nog steeds te hoog

Reeds begin juli was het de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was als volgens de vergunning (maximaal 1 meter) was toegestaan....

Read more

Baarns baggerdepot in Eemvallei veel te hoog

Het is de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was geworden dan volgens de vergunning is toegestaan. De vergunning laat een hoogte van maximaal 1m toe terwijl de hoogte nu 4m is....

Read more

Stichting verbolgen over plan voor bedrijfsopslag in maagdelijk weiland in Eembrugge

De gemeente Eemnes heeft een ontwerpbesluit genomen om een vergunning af te geven aan het bedrijf Sterk Midden Nederland B.V. voor de bedrijfsopslag van o.a. stalen damwanden in een weiland, naast Eemweg 45a in Eembrugge. Het ongemaaide weiland op de foto is de planlocatie. Stichting verbolgen over plan voor bedrijfsopslag…...

Read more

Eemnes wijst plan voor McDonald’s aan de Eem definitief af

Woensdag 11 juni 2014 vergaderde de raadscommissie ‘Groen,Ruimte en Openbare Werken’ en ‘Wonen & Ruimte’ in het gemeentehuis Eemnes. De raadzaal zat stampvol met belangstellend publiek. Aan de orde was het onderzoek naar 7 alternatieve locaties voor een vestiging van een nieuwe McDonald’s. Ook de locatie op het terrein van…...

Read more

McDonalds uitglijder in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland krijgt mogelijk vervolg!

Vorig jaar ondernam McDonald’s een poging om binnen het bestemmingsplan ‘Buitenrand Eemnes 2012’ een nieuwe vestiging te realiseren op Eemweg 74. Die poging mislukte omdat de gemeenteraad van Eemnes vanwege zwaarwegende tegenargumenten daarmee niet akkoord ging. Deze tegenargumenten waren door de stichting Behoud de Eemvallei en diverse andere partijen ingebracht....

Read more

Man betrapt op vernielingen rond de Eemerwaard

Al weken lang kampt de Stichting Behoud de Eemvallei met vernielingen/diefstallen van geplastificeerde posters die zij aan alle randen aan de bestaande paaltjes langs de Eemerwaard heeft opgehangen. Vrijdagmiddag 2 mei betrapte Kees Koolmees, secretaris van de stichting, een man die één van die posters van een paaltje afscheurde....

Read more