Nieuws

Eemnes wijst plan voor McDonald’s aan de Eem definitief af

Woensdag 11 juni 2014 vergaderde de raadscommissie ‘Groen,Ruimte en Openbare Werken’ en ‘Wonen & Ruimte’ in het gemeentehuis Eemnes. De raadzaal zat stampvol met belangstellend publiek. Aan de orde was het onderzoek naar 7 alternatieve locaties voor een vestiging van een nieuwe McDonald’s. Ook de locatie op het terrein van…...

Read more

McDonalds uitglijder in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland krijgt mogelijk vervolg!

Vorig jaar ondernam McDonald’s een poging om binnen het bestemmingsplan ‘Buitenrand Eemnes 2012’ een nieuwe vestiging te realiseren op Eemweg 74. Die poging mislukte omdat de gemeenteraad van Eemnes vanwege zwaarwegende tegenargumenten daarmee niet akkoord ging. Deze tegenargumenten waren door de stichting Behoud de Eemvallei en diverse andere partijen ingebracht....

Read more

Man betrapt op vernielingen rond de Eemerwaard

Al weken lang kampt de Stichting Behoud de Eemvallei met vernielingen/diefstallen van geplastificeerde posters die zij aan alle randen aan de bestaande paaltjes langs de Eemerwaard heeft opgehangen. Vrijdagmiddag 2 mei betrapte Kees Koolmees, secretaris van de stichting, een man die één van die posters van een paaltje afscheurde....

Read more

Veel broedende weidevogels in Eemerwaard

De stichting Behoud de Eemvallei bracht recent posters aan op paaltjes die om de Eemerwaard staan. Het doel was om hondenbezitters er op te wijzen om hun honden niet in de weilanden toe te laten....

Read more

Geen honden in de Eemerwaard vanwege broedende weidevogels

De stichting Behoud de Eemvallei beschermt de weidevogels in de Baarnse Eemerwaard. De stichting heeft aan de randen van de Eemerwaard vijftien geplastificeerde posters opgehangen met de mededeling dat honden niet in de weilanden van de Eemerwaard mogen komen. Dat mag sowieso al niet, maar nu helemaal niet vanwege het…...

Read more

Geologistiek BV legt in landelijk gebied illegale constructie aan

De stichting Behoud de Eemvallei heeft het Waterschap Vallei en Veluwe èn B&W van Baarn verzocht om met spoed handhavend op te treden tegen een illegale persleiding-constructie (foto) over het Zuidereind te Baarn. Door middel van een persleiding wil het bedrijf Geologistiek BV het ruim 800 verderop gelegen baggerdepot met…...

Read more

Het ‘Bestemmingsplan Buitenrand Eemnes 2012’ zonder McDonald’s

Maandag 24 februari 2014 kon de stichting Behoud de Eemvallei in het gemeentehuis Eemnes meemaken dat het bestemmingsplan-ei van gemeente Eemnes dan eindelijk werd gelegd....

Read more

Stichting Behoud Eemvallei: Zwaarwegende argumenten tegen plan McDonald’s aan de Eem

Bestuurslid Aart Lokhorst sprak namens de Stichting Behoud de Eemvallei op 12 februari in bij commissievergadering ‘Wonen en Ruimte’ in Eemnes. Van a t/m z beargumenteerd en met feiten doorspekt, maakte hij gehakt van het plan van McDonald’s om aan de Eem in Eemnes, op de planlocatie Eemweg 74 een…...

Read more

Protesteer woensdag mee tegen plan voor McDonald's

Steun de stichting Behoud de Eemvallei en anderen en kom op woensdag 12 februari om 19.45 uur naar het gemeentehuis BEL-combinatie, Zuidersingel 1 in Eemnes....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei: McDonald’s aan de Eem moet definitief van tafel!

McDonald’s probeert alsnog haar plan voor een locatie aan de Eem bij Eembrugge, de poort van Baarn, erdoor te drukken. Zij wil op de valreep een horecabestemming voor Eemweg 74 in het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand Eemnes en heeft hiervoor een zienswijze ingediend bij gemeente Eemnes....

Read more

Behoud de Eemvallei naar Raad van State om baggerdepot

De stichting Behoud de Eemvallei kan zich niet vinden in een door rechtbank Midden-Nederland (meervoudige kamer) genomen beslissing. Het betrof twee zaken, nl. het oprichten van een baggerdepot voor baggerspecie uit de Eem en het weigeren van B&W van de gemeente Baarn om daar handhavend tegen op te treden....

Read more

Nieuwe IVN-natuurgidsen

Onlangs slaagden 24 cursisten voor het fel begeerde diploma IVN-Natuurgids. Bijna 2 jaar waren zij daarvoor aan de studie geweest, om hun kennis van natuur, milieu en educatie te vergroten....

Read more

Ooievaar op mooie herfstochtend

In de vroege ochtend van 17 oktober liet het weidevogelreservaat van Natuurmonumenten in Eemnes (Eemvallei) zich van één van haar sfeervolle kanten zien. In het mistige landschap met tegenlicht van de opkomende zon, liep een oplettende ooievaar door een slootje op zoek naar iets eetbaars. Klik hier voor de locatie.…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei wint rechtszaak stillegging baggerdepot

Het lijkt soms wat verwarrend m.b.t. de stilleggingen van het baggerdepot Baarn. De laatste stillegging vond plaats op 1 oktober 2013 door toepassing van rauwelijkse bestuursdwang door Gedeputeerde Staten van Utrecht, omdat de ontheffing van de Provinciale Landschapsverordening nog niet was afgegeven. Die stillegging duurde echter maar een paar dagen,…...

Read more

Baarn schrapt plan voor fietsbrug over de Eem

De Stichting Behoud de Eemvallei is dik tevreden met het besluit van B&W van Baarn om het plan voor een 1,7 miljoen euro kostende nieuwe fietsbrug over de Eem in Baarn te schrappen. Baarn heeft dit plan tegen het licht gehouden en als gevolg van voortschrijdend inzicht voorgoed doorgehaald....

Read more

Illegale dumping van verontreinigd baggerspecie uit de Eem stilgelegd

Het baggerdepot (65.000 m3) in de Baarnse polder aan de Achter Eemlandsweg werd dinsdag 1 oktober 2013 door de provincie Utrecht stilgelegd. De planlocatie ligt in een uniek weidegebied met de bestemming ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’ waar op dit moment nog steeds veel vogels zoals kieviten zijn te…...

Read more

Stopt het baggerdepot Baarn?

Aanvankelijk was het tijdelijk baggerdepot, bestemd voor 144.850 mᶟ verontreinigd baggerslib, aan Achter Eemlandsweg in de Baarnse polder, voorgoed van de baan. Dat was het gevolg van de bemoeienis van de provincie Utrecht. Maar Geologistiek BV vroeg alsnog een Lsv-ontheffing bij de provincie aan. Deze werd verleend onder voorwaarde dat…...

Read more

Hoorzitting in gemeentehuis Eemnes over plan voor vestiging nieuwe McDonald’s

In het gemeentehuis van Eemnes vond woensdag 11 september 2013 een hoorzitting plaats over het plan voor een nieuwe vestiging voor een McDonald’s/McDrive aan de Eem in Eemnes....

Read more

McDonald’s uitglijder in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

De Stichting Behoud de Eemvallei komt in actie tegen het voornemen (plan) van McDonald’s Nederland om op het terrein van een jachthaven aan de Eemweg 74 in Eemnes (naast A1-afrit nr. 11 Baarn) een nieuw restaurant te vestigen....

Read more

Grote Zilverreiger ontdekt nieuwe foerageerplek

De afgelopen week maar ook nu nog, struint een ongeringde Grote Zilverreiger dagelijks de Eemerwaard in Baarn af....

Read more