Nieuws

Ringslang in Eemerwaard bij Praamgracht

Op 23 april 2013 filmde Baarnaar Anton Krikke in de beplanting van de slootkant van de Praamgracht, een volwassen ringslang van zo'n 1m lengte. Dit gebied behoort tot de Eemerwaard dat in het recent uitgebrachte ontwerpbestemmingsplan Eemdal, een natuurbestemming heeft gekregen....

Read more

De Eemerwaard in Baarn krijgt Natuurbestemming

De stichting Behoud de Eemvallei is superblij met het op vrijdag 3 mei gelanceerde ontwerp van het ‘Bestemmingsplan Eemdal’ waarin de gemeente Baarn de Eemerwaard, de bestemming ‘Natuur’ heeft gegeven. De weilanden waar veel weidevogels zoals o.a. kieviten, grutto’s en tureluurs broeden, blijven gehandhaafd....

Read more

Rammeltijd hazen

Op de open graslanden langs de Noord Ervenweg in Eemnes is de paartijd (rammeltijd) van de hazen door het zachte weer losgebarsten....

Read more

Baggerdepot Baarn voorgoed van de baan

De Stichting Behoud de Eemvallei sleepte via haar advocaat mr. J.M. Neefe een klinkende overwinning binnen....

Read more

Illegale aanleg van baggerdepot in landelijk gebied Baarn

In het landelijk gebied van Baarn, aan de Achter Eemlandsweg worden in drie weilanden dijken aangelegd ten behoeve van de tijdelijke opslag van bagger. Een en ander schijnt te worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Op deze locatie is het "Bestemmingsplan Landelijk Gebied" van toepassing....

Read more

Voorzitter stichting Joop Hoogerheijde overleden

Onverwacht kwam het droeve bericht dat Joop Hoogerheijde, voorzitter van de Stichting Behoud de Eemvallei op zondag 17 februari 2013 op 73-jarige leeftijd is overleden....

Read more

Het Ganzenakkoord garandeert rust voor overwinterende ganzen, maar ook afname van aantallen ganzen

Sinds december 2012 is het Ganzenakkoord van kracht. Het werd gesloten door alle provincies en zeven landbouw- en natuurorganisaties zoals o.a. Vogelbescherming, Natuurmonumenten, en de Nationale Landschappen. De Eemvallei ligt in het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland....

Read more

Nieuwjaarswens 2013

We wensen iedereen een voorspoedig 2013 toe. Ook dit jaar zal de Stichting Behoud de Eemvallei weer alles nauwlettend volgen en reageren op o.a. schadelijk plannen voor de Eemvallei....

Read more

Golfbaan Hoogland-West veel te hoog aangelegd

De Stichting Behoud de Eemvallei is ronduit verbijsterd over het achterwege laten van elke vorm van handhaving/controle op de aanleg van de golfbaan Hoogland-West door de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. Geen van beide oefenen controle uit op de hoogte van de grondvormen op de golfbaan. De Stichting heeft…...

Read more

Alle bomen golfbaan Hoogland-West zonder instemming van Ministerie gekapt

Donderdag 6 september deed de rechtbank Utrecht een tussenuitspraak in een door de Stichting Behoud de Eemvallei aangespannen procedure. De stichting is van mening dat de heer B. Schoenmaker als exploitant van de golfbaan Hoogland-West ten onrechte geen zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ m.b.t. de Flora- en faunawet bij het…...

Read more

Uitspraak Raad van State en zitting Rechtbank Utrecht over golfbaan Hoogland-West

Het in 2011 door de Stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State ingediende beroep inzake het (gewijzigde) bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West is ongegrond verklaard. Hetzelfde geldt voor een door de provincie Utrecht afgegeven Ontgrondingsvergunning waarover gelijktijdig uitspraak werd gedaan. Eerder had de Raad van State nog een verzoek om…...

Read more

Rechtzaak Behoud de Eemvallei om oorverdovend evenement in Stiltegebied

De Stichting Behoud de Eemvallei had een voorlopige voorziening (schorsing) bij de bestuursrechter van rechtbank Utrecht aangevraagd voor de door provincie Utrecht verleende ontheffing om op 18 augustus een Trekkertrek-evenement in Eemdijk te houden. De stichting vindt het onacceptabel omdat de locatie (klik hier voor You Tube filmpje) in een…...

Read more

Paard uit sloot bevrijd in de Eemerwaard

Op maandag 30 juli 2012 raakte één van de paarden die in de Eemerwaard lopen, in de sloot. De brandweer moest eraan te pas komen om de viervoeter te bevrijden want zelfstandig kon het er niet meer uitkomen....

Read more

Jong grut in de Eemvallei

 Het jonge vogelleven sprankelt weer in de Eemvallei. Vele jonge weidevogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs zijn hier weer uit het ei gekropen. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor deze vogelsoorten....

Read more

Nog nooit zoveel ooievaars langs de Praamgracht

Tijdens het Pinksterweekend bezocht een groepje van 4 ooievaars de weilanden naast de Baarnse Praamgracht....

Read more

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De provincie Utrecht organiseerde op donderdag 26 april in haar Provinciehuis, een informatieavond over Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin het ruimtelijk beleid van de Provincie Utrecht voor periode 2013-2028 zal worden vastgelegd. Het was klantvriendelijk opgezet, afzonderlijk waren alle thema's op laptops te zien en mondeling werd alles toegelicht. Ook…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei wint rechtszaak

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft de rechtszaak van 29 maart jl. bij de rechtbank Utrecht gewonnen. Advocaat mr. J. M. Neefe had daar gepleit tegen de verlening van een Omgevingsvergunning waarin geen verbod tot het verrichten van werkzaamheden in het broedseizoen was opgenomen....

Read more

Rechtbank Utrecht buigt zich over aanvraag voorlopige voorziening

Donderdag 29 maart 2012 werd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, op verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei, de aanvraag van een voorlopige voorziening m.b.t. de omgevingsvergunning Golfbaan Hoogland-West behandeld. Als de rechter zo’n aanvraag toewijst, wordt de aanleg van de golfbaan stilgelegd....

Read more

Fazant in Eemerwaard

Na jaren van afwezigheid liet er zich weer een fazant in de Baarnse Eemerwaard zien. Tijdens een mistige ochtend op 25 maart 2012 dook er opeens een fazanthaan in het ruige gras langs het dijkje van de Eemerwaard op....

Read more

Paaswandeling door Hoogland-West

De Flora- en Fauna groep Hoogland-West organiseert een paaswandeling door Hoogland-West. Deze wordt gehouden ter gelegenheid van het uitbrengen van de nieuwe folder ‘De Landschapspad Bomenroute‘....

Read more