Op 8 februari besprak de adviesgroep de tussenstand van het projectplan om de dijken aan de oostzijde van de Eem en Randmeren te versterken. Daarnaast kwamen o.a. het Inleiding rapport MER-fase 2 en de Alternatievennota aan de orde. De stichting Behoud de Eemvallei maakt deel uit van deze Externe Adviesgroep…...