De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaf in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Amersfoort, uiting van haar ontevredenheid over de concept-Visie ‘Groen-blauwe Structuur’. Het motief daarvoor is de inhoud van deze Visie waarachter zich een ongewenste Bestemmingsplanwijziging schuilhoudt. Het zou toch betreurenswaardig zijn als een fors gebied met…...