Het landschap van de polders Arkemheen en Eemland (Eemvallei) is uniek in Nederland. Dat mag niet verloren gaan maar er moeten wel ontwikkelingen mogelijk blijven. Tot die slotsom kwamen vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit het gebied tijdens een bijeenkomst in Nijkerk over het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het…...