In het Baarnse gemeentehuis vond vandaag een hoorzitting plaats over de door B&W gegeven vrijstelling ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening plaats. Het ging om het Bestevaer-terrein aan de Eem te Baarn dat van voormalige camping nu tientallen jaren verder is uitgegroeid tot een…...