De stichting 'Behoud de Eemvallei' beschikt over het bewijs dat bij de asfaltcentrale 'Hogenbirk' te Eemnes geen adequate naverbrandingsinstallatie aanwezig is terwijl de gemeente Eemnes dit wel beweerde. De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn door de stichting ingelicht. De stichting vraagt zich daarom af of er…...