Bezoek inspraak-bijeenkomst van de gemeente Baarn over de concept-visie "Panorama 2015 Baarn". In twee discussiegroepen werd van gedachten gewisseld en kwamen er ideeen op tafel. Ook de stichting gaf in elke groep, acte de presence en eiste dat het Onland-natuurgebied niet bebouwd zou worden....