Gedeputeerde de heer P. Rombouts overhandigde in Het Slot Zeist de bodemkwaliteitskaart Eemland aan vijf betrokken gemeenten en de voorzitter voor de ruilverkaveling Eemland. Op deze kaart staat voor het landelijke gebied (zie kaartje) de bodemkwaliteit aangegeven. Het VROM-ministerie had in het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) vastgelegd dat in 2005…...