De succesvolle actie 'Boeren Planten Bomen' van Landschapsbeheer Utrecht stimuleert agrariërs maar ook andere bewoners van het buitengebied om een landschappelijke streekeigen beplanting aan te leggen. Met een assortiment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen kunnen boerenerven en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast....