De Regering wil de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door één wet, de Wet Natuur. Maar de gevolgen van de nieuwe wet zullen slecht uitpakken omdat 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status gaan verliezen....