De stichting 'Behoud de Eemvallei' vernam dat B en W Baarn het voornemen heeft om toestemming te verlenen voor een 53 meter hoge communicatiemast te Baarn, nabij de A1. Dit object zal het landschappelijk aanzicht van de Eemvallei aanzienlijke schade toebrengen waartegen de stichting zich zal verzetten. Dit heeft zij…...