Nu de nodige onderhoudswerkzaamheden in de bebouwde kom van Eemdijk bijna zijn afgerond kan het Waterschap Vallei & Eem verder met traject 2. Het gaat hier om de Oostelijk Eemdijk van de Bloklandse weg tot de Hogenhorsterweg en de Westdijk (van de Oude Pol tot de bebouwde kom van Spakenburg).…...