De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was donderdag 11 oktober 2007 op de inspreekavond te Amersfoort met betrekking tot het plan tot 24 km dijkverhoging en -verbetering langs de Randmeren en de Eem. Het Waterschap Vallei & Eem lichtte de milieueffecten van de twee onderzochte alternatieven toe om de veiligheid van…...