Leden van het Extern Adviesgroepoverleg brainstormden de afgelopen jaren met het Waterschap Vallei & Eem over het gigantische project voor dijkversterkingen langs de Eem en Zuidelijke Randmeren. Ook de stichting Behoud de Eemvallei was in deze groep vertegenwoordigd....