Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het ontwerpbeheersplan Waterkeringen vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap die het plan daarna zal vaststellen. In het noorden van het beheersgebied beschermen dijken het gebied tegen water uit de Randmeren en de Eem....