De Baarnse watersportvereniging en de Amersfoortse watersportvereniging ‘Hemus’ hielden een grootscheepse schoonmaakactie langs de oevers van de Eem. Dit alles in het kader van de actie ‘Zomerschoon’ die eigenlijk pas over een maand begint maar vanwege het aankomend broedseizoen van watervogels en de uitbottende oeverbegroeiingen is de actie vervroegd. Zo’n…...