Het aan de rivier de Eem liggende 'Eemerwaard' blijft een natuur- en weidegebied. Het wordt niet opgeofferd aan woningbouw. Over dit prachtige gebied nam de Baarnse gemeenteraad op woensdag 21 februari 2001 het definitieve besluit: "De Eemerwaard blijft onbebouwd". Het is glashelder dat dit gebied op heel veel sympathie in…...