Sinds een tijdje zorgt een ijsvogeltje voor een mooi schouwspel in een van de sloten van de Eemerwaard te Baarn. Hangend aan een tak wacht hij tot er en visje van zijn gading voorbij zwemt, waarna hij zich in het nog lauwe water laat plonsen... met een schrille piep schiet…...