Waterschap Vallei & Eem gaat de doorgangen in de dijken in het Eemland aanpakken. In totaal zijn er nu nog 23 zogeheten ‘coupures’ in de dijken van het Eemland aanwezig. Op die plaatsen kruist een weg een dijk. Bij hoog water moet het Waterschap deze doorgangen afsluiten met zware balken…...