De afgelopen tijd heeft de droogte de dijken en andere waterkeringen in Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes geen kwaad gedaan, aldus het waterschap Vallei & Eem. In Eemland waar de polders toch rijk aan veengrond zijn, zijn daarentegen de dijken niet van veen, maar van klei en zand. In de…...