Op uitnodiging van de PvdA -Statenfractie van Utrecht was het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de gemeente Leusden bij de presentatie om een fietsroute te realiseren tussen de Rijn en het Eemmeer, aanwezig. Daardoor kan de historie van deze drie eeuwen oude verdedigingslinie waarlangs de fietsroute gaat…...