Het afgelopen jaar was een bemoedigend jaar voor de stichting "Behoud de Eemvallei". Velen van onze donateurs, waaronder u, hebben laten zien dat we op ze kunnen rekenen in de strijd tegen de aantastingen van de Eemvallei. Uw steun betekent een duidelijk signaal in de richting van de overheden om…...