De stichting heeft er al weer een jaartje op zitten en daar willen we natuurlijk even bij stilstaan. Het bestuur van de stichting en haar adviseurs hebben zich het afgelopen jaar voor 100% ingezet om het landschap van de Eemvallei te beschermen. De volgende zaken passeren dan de revue....