Faunawet

Stichting tegen nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Henk Bleker

De Regering wil de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door één wet, de Wet Natuur. Maar de gevolgen van de nieuwe wet zullen slecht uitpakken omdat 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status gaan verliezen....

Read more

Straks hopelijk nog meer natuur in Eemvallei door tips van publiek

De stichting Behoud de Eemvallei sprak kortgeleden in Eemnes met Richard Sierat en Carina Otte van het Waterschap Vallei & Eem. Onderwerp van gesprek was de Uitwerking Gedragscode Flora- en Faunawet voor het Waterschap Vallei & Eem dat door het bureau Viridis voor het Waterschap een paar jaar geleden werd…...

Read more