Samen met het Gewest Eemland en de gemeente Soest laat de gemeente Amersfoort binnenkort een onderzoek uitvoeren naar een oeververbinding over de Eem. De keuze beperkt zich tot een fietsbrug of een fietsvoetveer. Onderzocht wordt welke locatie het meest geschikt is. Zo'n oeververbinding tussen Soest en Amersfoort-Noord is al jaren…...